BELEŽENJE PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI Z APLIKACIJO SRNA

OPIS PROJEKTA

Aplikacijo SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) so razvili slovenski raziskovalci v sklopu mednarodnega projekta Step Change in je namenjena vsem, ki želite aktivno sodelovati pri odkrivanju in ohranjanju narave. Uporabnikom aplikacija omogoča beleženje opažanj prostoživečih živali ter preizkušanje znanja prepoznavanja vrst preko zabavnega kviza, ki je del aplikacije. Raziskovalci redno objavljajo zanimiva opažanja posredovana s strani uporabnikov ter komunicirajo z uporabniki preko aplikacije, pri čemer uporabniki lahko tudi postavljajo vprašanja glede opaženih vrst raziskovalcem, ki so razvili aplikacijo.

KAKO SODELOVATI

Do aplikacije lahko ljubiteljski znanstveniki dostopajo preko pametnega telefona ali računalnika. Za dostop je potrebna enkratna registracija preko elektronskega naslova. Aplikacijo je mogoče enostavno prenesti preko QR kode ali spletne povezave SRNA.

Vabimo vas, da opažanja redkih ali ogroženih vrst, kot tudi pogostih vrst prostoživečih živali (izbranih vrst sesalcev in ptičev), zabeležite in tako bistveno prispevate k izboljšanju poznavanja njihove razširjenosti in številčnosti. Vaši prispevki bodo omogočili raziskovalcem boljše ocenjevanje gostot teh vrst ter splošno ocenjevanje njihovega stanja.

Veselimo se vaših vnosov!

FOTO

Informativna slika Aplikacija SRNA – prostoživeče živali Slovenije (kolaž: Minja Krstič), vir: Pinterest

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2021 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma, delo v arhivu, knjižnici
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: UP - Univerza na Primorskem
Kontaktni podatki

Republika Slovenija elena.buzan@famnit.upr.si https://www.famnit.upr.si/sl/novice_studenti/srna-nova-aplikacij-1

Skip to content