BIOBLITZ

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta BioBlitz« ali tudi »Biodiversity Day« je, da se v enem dnevu (24 urah) na omejenem območju popiše čim večje število vrst flore in favne. Projekt je mednaroden in v petnajstih različnih državah poteka že od leta 1996. Raziskavo izvajajo občanski raziskovalci, ki so po potrebi deležni tudi usposabljanja in pomoči pri terenskem delu, ki ju izvajajo izkušeni mentorji. Tako je cilj projekta poleg popisa vrst tudi izobraževanje širše javnosti pri tovrstnem terenskem delu. Pomemben cilj projekta pa je tudi druženje terenskih raziskovalcev, ki prihajajo z različnih inštitucij, ki predstavljajo različne skupine (na primer dijaki, predstavniki tretjega življenjskega obdobja in podobno). BioBlitz Slovenija je bil prvič izveden v letu 2017 v Dragi, ko so na dogodku popisali več kot 1.500 vrst organizmov. Leto kasneje so na območju Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg določili 943 taksonov, v letu 2019 pa na Loškem polju popisali 897 vrst gliv, rastlin in živali. V 2020, ko je zaradi prilagoditev na epidemijo dogodek potekal 10 dni, so v Žejni dolini popisali 1.233 taksonov. Leta 2021 je bil projekt izveden na območju Pivških presihajočih jezer – Petelinjsko jezero, leta 2022 pa v Krajinskem Parku Lahinja.

KAKO SODELOVATI

Praviloma je projekt BioBlitz izvajan enkrat letno v maju. Predlagamo vam, da spremljajte informacije na spletni strani, kjer boste našli tudi obrazec za prijavo.

FOTO

Dekorativna slika rastline; Socvetje transilvanske prstaste kukavice (foto:Nino Kirbiš), vir: Bioblitzslovenija

  • STATUS PROJEKTA: aktiven, planiran
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2017 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number bioblitz.slovenija@gmail.com https://bioblitzslovenija.weebly.com/

Skip to content