LIFE BEAVER (LIFE BOBER): ŽIVLJENJE Z BOBROM, MOKRIŠČI IN PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

OPIS PROJEKTA

V projektu LIFE BEAVER (LIFE BOBER): Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami želijo raziskovalci strokovno in laično javnost ozavestiti o pomenu in koristih bobra, izboljšati sobivanje z bobrom in vpeljati dobre prakse za preprečevanje škode, pripraviti predloge za izboljšanje obstoječih upravljalskih politik in odškodninskih shem ter ozavestiti javnost o koristih mokrišč, ki jih bober ustvarja – predvsem v povezavi z podnebnimi spremembami, saj mokrišča blažijo tako suše kot poplave. V okviru projekta zbirajo tudi podatke o razširjenosti bobra v Sloveniji.
Vabijo vas, da svoja opažanja o prisotnosti bobra na terenu delite z njimi in tako prispevate k uspehu projekta. Za namen zbiranja podatkov so razvili spletno aplikacijo Bobrosled, ki je prosto dostopna na strani projekta (https://life-beaver.eu/bobrosled). Za potrditev verodostojnosti vnesenih podatkov vas prosijo, da preko aplikacije priložite vsaj eno fotografijo, še bolje fotografijo vsakega znaka, ki ste ga opazili (npr. bobrovega jezu, obglodanih dreves in vej, … ).

KAKO SODELOVATI

Na spletni strani projekta (lahko pa tudi neposredno z vpisom v spletni iskalnik), najdete aplikacijo BOBROSLED (https://life-beaver.eu/bobrosled), preko katere lahko s terena pošljete fotografije in ostale informacije o vaših opažanjih bobrove prisotnosti. Aplikacija sama določi vašo lokacijo. Bobrosleda ni potrebno naložiti na telefon.

FOTO

Logotip Life Beaver, vir: lutra.si

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 1.9.2020 do 31.8.2024
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: LUTRA
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Republika Slovenija life-beaver@lutra.si https://life-beaver.eu/bobrosled

Skip to content