CIANOBAKTERIJE V SLOVENIJI

OPIS PROJEKTA

Cianobakterije so prokariontski organizmi, ki izvajajo oksigeno fotosintezo (pri reakciji se sprošča kisik). Vsebujejo različna barvila, in sicer od fotosintetskih barvil, ki so tipična za evkariontske alge (npr. klorofil), do specifičnih barvil. Specifična barvila cianobakterijam dajejo posebno obarvanost; fikocianini odsevajo modro-zeleno oz. ciano, fikoeritrini pa škrlatno.

Cianobakterije so prisotne v skoraj vseh vodnih ekosistemih (npr. izviri, reke, jezera, zadrževalniki, ribniki), najdemo pa jih tudi na kopnem; v tleh, v jamah, na zidovih, skalah in podobno. Nekatere vrste lahko preživijo tudi v ekstremnih okoljih, kot so sušne puščave, termalni vrelci, antarktični led ali zelo slana okolja.

Če opazite:

– zeleno, rjavo oziroma škrlatno plast na površini vode ali
– večje število poginulih rib ali drugih organizmov v ali ob vodi,

je to lahko znak, da se tam pojavljajo cianobakterije.

KAKO SODELOVATI

Raziskovalcem lahko pošljete fotografijo območja, za katerega mislite, da ima potencial za pojavljanje toksičnih cianobakterij. Več o območjih, kjer se pojavljajo cianobakterije, boste našli na spletni strani projekta. Območje bodo v najkrajšem možnem času vzorčili in preverili, kakšen je potencial za prisotnost toksičnih cianobakterij. Pred nalaganjem fotografije v spletni obrazec vpišite svoj kontakt (e-pošto ali telefonsko številko), da vas bodo, če bo potrebno, lahko kontaktirali. Ob opazovanju in fotografiranju območij s cianobakterijami pazite, da se vi ali vaše domače živali ne izpostavljate cianotoksinom. Na spletni strani projekta so priporočila, kako ravnati ob prekomerni razrasti cianobakterij.

FOTO

Cyanobacteria (foto: Emmanuel LATTES), vir: Smithsonian

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od januarja 2022 do januarja 2025
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Telefonska številka tina.elersek@nib.si https://www.ciano.si

Skip to content