CIANOBAKTERIJE V SLOVENIJI

OPIS PROJEKTA

Cianobakterije so posebna skupina bakterij, ki izvajajo fotosintezo (reakcijo, pri kateri se v okolje sprošča kisik). To jim omogočajo različna fotosintetska barvila, ki jim dajejo značilno modro-zeleno obarvanost, zaradi katere spominjajo na mikroskopske alge. Prisotne so v skoraj vseh vodnih ekosistemih (npr. rekah, jezerih, zadrževalnikih, ribnikih), najdemo pa jih tudi na kopnem.
Cianobakterije so izjemno pomembne za delovanje ekosistema, saj predstavljajo vir hrane za vse višje organizme, vežejo toplogredne pline in sodelujejo pri kroženju dušika v naravi. Težava pa nastane, ko se cianobakterije izrazito namnožijo in prekrijejo vodno gladino, kar lahko prepoznamo kot zeleno ali rjavo goščo. Nekatere vrste cianobakterij namreč proizvajajo strupene snovi – cianotoksine, ki so lahko nevarni ljudem in živalim. Poleg tega lahko cianobakterijske gošče vodijo v pomanjkanje kisika v vodi in ovirajo prehajanje svetlobe ter tako porušijo ravnovesje v ekosistemu, kar se v skrajnih primerih izrazi kot množičen pogin rib.
Za varovanje zdravja ljudi in živali je zato pomembno, da po vsej državi spremljamo pojavljanje cianobakterij, pri čemer lahko državljani odigrate pomembno vlogo.

KAKO SODELOVATI

Če v svojem okolju opazite zeleno, rjavo oziroma škrlatno plast na površini vode ali večje število poginulih rib, je to lahko znak, da se tam pojavljajo potencialno strupene cianobakterije. V tem primeru lahko raziskovalcem prek obrazca pošljete fotografijo in lokacijo vodnega telesa, ki ga bodo v najkrajšem možnem času vzorčili ter ocenili potencial za prisotnost strupenih cianobakterij. Ob opazovanju in fotografiranju območij s cianobakterijami pazite, da se vi ali vaše domače živali ne izpostavljate cianotoksinom – priporočila so dostopna na spletni strani. O rezultatih boste obveščeni takoj, ko bodo na voljo, vsa dosedanja opažanja pa si lahko ogledate na interaktivnem zemljevidu na spletni strani projekta.

FOTO

Slika bakterij v vodi; Cyanobacteria (foto: Emmanuel LATTES), vir: Smithsonian

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od januarja 2022 do januarja 2025
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number tina.elersek@nib.si https://www.ciano.si

Skip to content