CITIZENSHIP IN TIMES OF (POST) COVID - 19

OPIS PROJEKTA

Glavni namen projekta je promocija pristopa Citizen Science za spodbujanje interdisciplinarnosti, aktivnega državljanstva in humanitarnosti, predvsem med mladimi. Glavni cilj je bil razviti model projektov Citizen Science na podlagi slovenskih in ameriških primerov dobrih praks ter ga predstaviti širši in zainteresirani javnosti s temeljnim ciljem promocije in spodbujanja tovrstnih projektov v prihodnje. Posebna pozornost je namenjena vplivu projektov Citizen Science na mlade, predvsem študente in mlajše raziskovalce, ter njihovo vlogo v tovrstnih projektih. Rezultati projekta temeljijo na analizi literature in temeljiti študiji primera slovenskega projekta Covid-19 Sledilnik s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Projekt je financirala Ameriška ambasada v okviru razpisa NGO Small Grants.

KAKO SODELOVATI

Projekt ni več aktiven.

FOTO

Logotip IRSA, vir: Inštitut IRSA

 

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2021 do 2022
  • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, medicina in zdravstvene vede
  • NAČIN DELA: delo doma
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize
Kontaktni podatki

Republika Slovenija irsa@institut-irsa.si https://institut-irsa.si/zakljuceni-projekti/

Skip to content