ENAKOVREDNA VLOGA ŽENSK PRI ZAGOTAVLJANJU MIRU IN VARNOSTI

OPIS PROJEKTA

Enakovredna udeležba žensk je ključna za vzdržen mir in trajnostni (tudi gospodarski) razvoj. Zaradi čedalje hujših naravnih nesreč in drugih groženj je enakovredna udeležba žensk nujna pri trajnostnem razvoju in povečanju odpornosti pametnih mest in skupnosti ter zagotavljanju javne varnosti na državni ravni in v lokalnem okolju. Z upoštevanjem svetovne Agende za ženske, mir in varnost je projekt z rezultati in ugotovitvami v raziskovalnem delu umeščen v pravni red Republike Slovenije. Pravnim in fizičnim osebam, npr. v gospodarstvu, je s tem omogočeno, da lahko v delovnem okolju in zunanjem, javnem prostoru s svojo poslovno etiko uresničujejo trajnostno družbeno odgovornost in varstvo človekovih pravic, si v skladu s tem prizadevajo za enakovredno udeležbo žensk. Z istim pristopom in načinom sodelovanja je projekt odprt za državne organe in celotno javno upravo, javno zdravstvo, šolstvo in visokošolske zavode, npr. Vsem je tako omogočeno, da lahko z inovativnimi oblikami učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj sodelujejo in doprinesejo k opolnomočenju zagovorništva in uveljavljanju enakovredne udeležbe žensk pri zagotavljanju miru in varnosti.

KAKO SODELOVATI

Projekt je z inovativnimi oblikami učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj proaktivno naravnan in je široko odprt za sodelovanje. Zainteresiranemu je tako prepuščena možnosti kreativne izbire načina in predmeta sodelovanja. Predloge za sodelovanje, podprite z vašimi rezultati občanskega raziskovanja, upoštevajoč načela odprte znanosti glede občanskega raziskovanja (Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ZZrlD, Ur. l. RS. št. 186/21 in 40/23) posredujte pristojnim državnim organom in organom lokalne samouprave, vodstvu organizacij javnega in zasebnega sektorja, v katerih ste zaposleni ali ste z njimi poslovno povezani, da vaše pobude za sodelovanje preučijo in vas podprejo v prizadevanjih za trajnostni razvoj in javno varnost, vključno s predlogi za opolnomočenje žensk in deklet pri zagotavljanju miru in varnosti ter uporabo umetne inteligence pri razvoju pametnih in odpornih mest in skupnosti.

FOTO

Slika predstavitve rezultatov projekta; Ženske, mir in varnost (foto: Bećir Kečanović), vir: IRVD

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 22.3.2023 do 21.8.2023
  • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekonomske vede, pravo
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: UL PF - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Kontaktni podatki

Republika Slovenija vasilka.sancin@pf.uni-lj.si https://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/razvoj-in-odpornost-pametnih-mest-in-skupnosti-na-podrocju-javne-varnosti/?fbclid=IwAR2kJuIoEEGQ94tz7vsPlhgaOW4CM_ihTntPXx7n_bQsLaw5z-hyZkpO948

Skip to content