GEOGRAFSKI ATLAS NARAVNIH NESREČ V SLOVENIJI

OPIS PROJEKTA

Atlas obsega temeljne podatke o naravnih nevarnostih in naravnih nesrečah v Sloveniji. Obsega podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah, snežnih plazovih, poplavah, zemeljskih plazovih, potresih, gozdnih požarih in škodi zaradi naravnih nesreč ter podatke o nevarnosti zaradi omenjenih procesov. Geografski atlas naravnih nesreč v Sloveniji je ena redkih tovrstnih zbirk, ki omogoča tudi sodelovanje vsakogar. Na to na naslovnici nakazuje gumb »Sporoči naravno nesrečo!«.

KAKO SODELOVATI

Pri projektu lahko sodeluje vsakdo, ki v svojem okolju opazi naravno nesrečo V aplikaciji lahko s klikom na gumb »Sporoči naravno nesrečo« sporoči temeljne podatke o vrsti in lokaciji pojava ter njegov kratek opis in podatke o avtorju. Po presoji relevantnosti bo uredništvo sporočeno informacijo vneslo v bazo.

FOTO

Informativna slika GANNS, vir: experience.arcgis.com

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 1.11.2023
  • ZNANSTVENO PODROČJE: geografija
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma, delo v arhivu, knjižnici, delo v laboratoriju
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Kontaktni podatki

Republika Slovenija blaz.komac@zrc-sazu.si https://experience.arcgis.com/experience/4f4b94a5e32241068bd3b837c9c26d70/

Skip to content