HOWLING

OPIS PROJEKTA

Projekt Howling predstavlja osnovo za dolgoročno spremljanje populacije volkov v Sloveniji. S sodelovanjem društvo prispeva pomemben drobec v mozaik aktivnosti, ki so potrebne za ohranitev volka pri nas. S pomočjo občanskih razskovalcev izvedemo obsežen del terenskih aktivnosti popisa volkov. V okviru projekta organiziramo t.i. “howling”, kjer s tuljenjem izzivamo volkove, da nam z odzivom potrdijo, da se na določenem območju res nahajajo. Z odzivom lahko tudi potrdimo tudi prisotnost mladičev, kar je zgovoren podatek o strukturi tropa.

S pomočjo informacij, pridobljenih iz izzivanjem tuljenja, lahko lažje načrtujemo in izvajamo ostale projektne aktivnosti, kot so genetsko vzorčenje, ocenjevanje števila in velikosti tropov, raziskave sorodnosti, populacijska dinamika, velikost domačih okolišev tropov in drugo.

KAKO SODELOVATI

Projekt je že potekel, vendar poteka vsako leto ponovno.

FOTO

Monitoring volka, vir: Dina Pivka

  • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2020 do 2021
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM
Kontaktni podatki

Republika Slovenija dinaricum.volkovi@gmail.com https://sites.google.com/view/howling-2018/domov

Skip to content