I-SWAMP

OPIS PROJEKTA

Mala mokrišča so v alpski regiji v zadnjih letih kot del modre infrastrukture doživljala velike pritiske – uničevanje, spreminjanje režimov, neustrezno upravljanje. Ti pogosto spregledani a pomembni življenjski prostori zato zahtevajo integriran pristop pri njihovem ohranjanju in obnovi na regionalni ravni, ki bo preprečeval nadaljnjo izgubo biotske pestrosti, habitatov in ekosistemskih storitev.
Glavni cilj projekta je razvijanje metodologije za ohranjanje malih mokrišč, ki bo vključevala znanstveno-raziskovalni pristop in ozaveščanje ter aktivno udeležbo lokalnih skupnosti oziroma prebivalcev.

KAKO SODELOVATI

Za morebitno sodelovanje kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

Slika žabe v močvirju; Frog Sitting in Lake (foto: Chris F.), vir: Pexels

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 1.9.2022 do 28.2.2024
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number lenka.stermecki@zrsvn.si https://zrsvn-varstvonarave.si/projekti/swamp/?portfolioCats=22

Skip to content