INQUIRE

OPIS PROJEKTA

Zagotavljanje doseganja ničelne stopnje onesnaženja v gospodinjstvih ima številne koristi za zdravje vseh Evropejcev – še posebej naših otrok. To je tudi temeljni cilj projekta INQUIRE, ki ga financira Evropska unija. Projekt bo zagotovil znanje, orodja in ukrepe, potrebne za bistveno izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Raziskave nevarnih vplivov in njihovih virov, dejavnikov tveganja ter učinkov se bodo osredotočile zlasti na dojenčke in majhne otroke do 5. leta. Raziskava bo v enem mesecu vključevala neinvazivno vzorčenje in spremljanje več kot 200 gospodinjstev v osmih državah v Evropski uniji. Rezultati bodo podlaga za priporočila, ki bodo temeljila na izsledkih raziskave. Uporabili jih bodo tako v industriji kot pri oblikovanju politik na tem področju.

Projekt INQUIRE v celoti temelji na načelih odprte znanosti. Raziskovalni podatki o nevarnih dejavnikih, njihovih učinkih, dejavnikih tveganja in virih, ustvarjeni in deljeni po načelih FAIR, bodo omogoćali trajno ponovno uporabo pri podobnih raziskavah. Odprto širjenje ustvarjenega znanja bo dvignilo ozaveščenost državljanov, industriji in oblikovalcem politik pa bo omogočilo podporo pri  zagotavljanju bivanjskih standardov brez onesnaženja. Projekt INQUIRE je del evropskega grozda o kakovosti in zdravju zraka v zaprtih prostorih.

KAKO SODELOVATI

Za morebitno sodelovanje kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

Logotip European Commission, vir: Wikipedia

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2022 do 2027
  • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: IJS - Inštitut Jožef Štefan
Kontaktni podatki

Osrednjeslovenska,Republika Slovenija davor.kontic@ijs.si https://cordis.europa.eu/project/id/101057499

Skip to content