IŠČEJO SE ŽIVI - ROGAČ, BUKOV, ALPSKI IN HRASTOV KOZLIČEK

OPIS PROJEKTA

Zavod za varstvo narave zbira podatke o hroščih. Vabijo vas, da se jim pri tem pridružite. Hrošči predstavljajo najštevilčnejšo skupino žuželk, v svetovnem merilu je opisanih okoli 350.000 različnih vrst, kar predstavlja 40 odst. opisanih vrst žuželk. Hrošči so uspešna skupina živali, naselili so skoraj vsa življenjska okolja, a je človek uspel poseči tudi k izgubljanju vrst hroščev. Največjo grožnjo predstavlja izguba življenjskega prostora, med katere sodita izsekavanje gozda in pomanjkanje starih debel. Značilnost hroščev je, da odrasle živali pogosto poseljujejo drugačna okolja kot njihove ličinke. Že leta 2007 je Zavod za varstvo narave javnost prvič pozval, da prispevajo morebitna opažanja in s tem pomagajo raziskati razširjenost nekaterih vrst hroščev v Sloveniji, da bi strokovnjaki in država lahko bolje in uspešneje usmerjala potrebe v prostoru. Odziv je bil presenetljiv in akcijo nadaljujejo.

KAKO SODELOVATI

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave vas vabi, da jim sporočite svoja opažanja katerega od treh, štirih hroščev (rogač, bukov kozliček, alpski kozliček, hrastov kozliček). Obstaja obrazec Sporoči vrsto, kjer se morate najprej registrirati.

FOTO

Slika hrošča; Black and White Insect on Green Leaf (foto: Egor Kamelev), vir: Pexels

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2007 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Kontaktni podatki

Republika Slovenija zrsvn.oe@zrsvn.si https://zrsvn-varstvonarave.si

Skip to content