IŠČEMO POMLADANSKE JEGLIČE

OPIS PROJEKTA

Podatki, ki jih raziskovalci skupaj z občanskimi raziskovalci zbirajo o pomladanskem jegliču, pomagajo pri razumevanju, kakšne so ugodne razmere za pomladanski jeglič in druge travniške rastline. S temi podatki ocenjujejo vpliv krajinskih sprememb na nekatere pomembne vidike biotske raznovrstnosti. Pomladanski jeglič lahko zlasti pokaže, ali so biotopi, v katerih jeglič uspeva, v dobrem stanju ali pa se njihovo stanje slabša. S preučevanjem pomladanskega jegliča kot značilne travniške rastline na tak način raziskovalci bolje razumejo tudi stanja drugih podobnih vrst. Za njihove študije je torej pomladanski jeglič modelna vrsta. Projekt je vseevropski, koordinira ga Univerza v Tartuju, Slovenijo pa zastopa Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

KAKO SODELOVATI

Na spletni strani projekta boste na naslovu https://cowslip.science našli natančna navodila, kako se projektu pridružiti in izvajati opazovanje in poročanje.

FOTO

Slika pomladanskega jegliča; Pomladanski jeglič s čebelo, vir: COWSLIP

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2019 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma, delo v arhivu, knjižnici
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: UL BV - Univerza v Ljubljani, Botanični vrt
Kontaktni podatki

Republika Slovenija info@cowslip.science https://cowslip.science

Skip to content