KNJIŽNICA SEMEN

OPIS PROJEKTA

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen na nekem območju krepi lokalno skupnost, omogoča izmenjavo dobrih praks in spodbuja varovanje ter ohranjanje domačih, tradicionalnih in avtohtonih vrst rastlin.
Goriška knjižnica je za potrebe izposoje (kroženja) semen razvila aplikacijo, ko omogoča evidentiranje izposoje ter tudi sledljivost rastlinskih semen.

KAKO SODELOVATI

Sodelujejo lahko polnoletni člani splošnih knjižnic, ki so del mreže Knjižnice semen.
Sodelujete lahko na tri načine:

– v knjižnico semen lahko darujete rastlinska semena (vrtnine, cvetlice, zelišča), ki naj bodo pridelana doma ter netretirana s fitofarmacevtskimi sredstvi.
– v knjižnici semen si lahko izposodite rastlinska semena, jih doma posadite ter iz najboljše rastline pridelate nove, ki jih nato del vrnete v vašo Knjižnico semen.
– Semena rastlin lahko darujete in si druga izposodite.

FOTO

Logotip Knjižnica semen, vir: Goriška knjižnica

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2020 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: delo doma, delo v arhivu, knjižnici
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: GKFB - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number sasa.vidmar@gkfb.si https://www.gkfb.si/za-uporabnike/knjiznica-semen

Skip to content