LAIČNA PODOPORA BOLNIKOM S SLADKORNO BOLEZNIJO

OPIS PROJEKTA

Projekt proučuje možnosti uveljavitve in širjenja laične podpore za izboljšanje celostne oskrbe kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo. Prostovoljna laična podpora lahko bistveno prispeva k vseživljenjski kakovostni, učinkoviti in varni oskrbi, ki vodi do boljše kakovosti življenja. Posebej usposobljene osebe, ki nudijo laično podporo, prostovoljno prenašajo svoje znanje, izkušnje in podporo na druge bolnike in razumejo, da v tej vlogi niso zdravstveni strokovnjaki. Edinstvenost takšne vrste medsebojne pomoči je, da delijo izvajalci s prejemniki podpore izkušnjo enake kronične bolezni, med njimi ni jezikovnih ali kulturnih preprek. Usposobljene osebe, ki nudijo laično podporo, predstavljajo povezovalni člen med bolnikom, zdravstveno organizacijo in zdravstvenim timom ter drugimi oskrbovalci in organizacijami v lokalni skupnosti.

KAKO SODELOVATI

V projektu lahko sodelujete vsi zainteresirani posamezniki (bolniki s sladkorno boleznijo, bolnikovi svojci ali oskrbovalci), ki želite svoje znanje, izkušnje in podporo prostovoljno prenašati na druge bolnike s sladkorno boleznijo. Za podrobnejše informacije kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

Logotip SCUBY, vir: scuby.eu

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2021 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: ZDL - Zdravstveni dom Ljubljana
Kontaktni podatki

Mednarodno scuby@zd-lj.si https://sl.scuby.eu/

Skip to content