LIFE ARTEMIS

OPIS PROJEKTA

Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav invazivnih tujerodnih vrst v gozdu. Spletna aplikacija Invazivke, ki je nastala v okviru projekta, je del javnega elektronskega informacijskega sistema za zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV), ki vključuje namizno, spletno in mobilno aplikacijo in povezuje več obstoječih informacijskih sistemov, ki že zbirajo podatke o ITV v Sloveniji.

KAKO SODELOVATI

Pri sporočanju najdb tujerodnih vrst lahko sodeluje kdorkoli. Prvi korak je registracija uporabnika. Sledi prijava v spletno aplikacijo. Projekt se nadaljuje na tem linku.

FOTO

Dekorativna slika trosišča; Poletna trosišča (foto: David Fenwick), vir: Life Artemis

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2016 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma, delo v arhivu, knjižnici
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: LA - Life Artemis
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number life.artemis@tujerodne-vrste.info https://www.invazivke.si

Skip to content