LIFE DINALP BEAR

OPIS PROJEKTA

V politično razdrobljenem območju Evrope je eden izmed glavnih ciljev ohranjanja in upravljanja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju populacije. Žal je ta cilj pogosto težko doseči. To težavnost želimo preseči v okviru držav Hrvaške, Slovenije, Italije in Avstrije s pomočjo obsežnega LIFE+ projekta, ki je v večinskem delu sofinanciran s strani Evropske komisije (69%) in se dotika populacije rjavega medveda v Severnih Dinaridih in jugo-zahodnem delu Alp. Projekt LIFE DINALP BEAR traja od 1. julija 2014 do 30. junija 2019.

KAKO SODELOVATI

Monitoring medveda se bo začel z intenzivnim štiri mesečnim vzorčenjem na terenu, čemur bodo sledile laboratorijske analize, obdelava podatkov in kot slednje, objava rezultatov. Cilj je zbrati 2500 vzorcev po celotnem območju prisotnosti medveda in nato s pomočjo matematično – statističnih modelov pridobiti oceno velikosti populacije.

Pri vzorčenju na terenu gre za neinvazivno genetsko vzorčenje, kar pomeni, da se preko materiala, ki ga žival pusti v okolju zberejo genetski podatki. V tem primeru je vzorčni material medvedji iztrebek. Odvzem vzorca na terenu poteka zelo hitro in enostavno. Najprej pridobimo v naprej pripravljen komplet za vzorčenje. Z vatirancem podrgnemo zunanji del medvedjega iztrebka, ga spravimo v epruveto, epruveto pa v vrečko. Zapišemo podatke ter označimo povzorčen iztrebek, da ga po nepotrebnem ne povzorči še kdo drug. Vzorec pošljemo na naslov Zavoda za gozdove Slovenije.

Vzorčenje poteka po celotnem območju prisotnosti medveda v Sloveniji. Na območjih stalne prisotnosti, v Dinaridih kot v Alpah, je vzorčenje sistematično. Na območju občasne prisotnosti medveda je vzorčenje oportunistično.

FOTO

Slika rjave medvedke; Rjava medvedka (foto: Miran Krapež), vir: dinalpbear.eu

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 1.7.2014 do 30.6.2019
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: ZGS - Zavod za gozdove Slovenije
Kontaktni podatki

Mednarodno rok.cerne@zgs.si https://dinalpbear.eu/sl/

Skip to content