MEJ-MO JIH!

OPIS PROJEKTA

V projektu MEJ-MO JIH! smo se osredotočili na ozaveščanje o pomenu varovanja mejic in lokalnih mokrišč za prilagajanje rastlinskih in živalskih vrst podnebnim spremembam – tematiki, ki smo jo želeli približati splošni javnosti, mladim, pedagogom, prav tako pa tudi strokovnjakom in deležnikom, ki delujejo na področju podnebnih sprememb in ohranjanja narave.

Ciljne skupine smo želeli vzpodbuditi, da so aktivno sodelovale pri zbiranju podatkov o pomembnih življenjskih okoljih (občanska znanost), preko česar so se lahko tudi izven organiziranih aktivnosti vključili v raziskovanje in razumevanje procesov v naravi.

KAKO SODELOVATI

Projekt ni več aktiven.

FOTO

Slika travnika; Mejice ob mokriščih (foto: Aleksandra Lešnik), vir: CKFF

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 2018
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number info@herpetolosko-drustvo.si https://www.ckff.si/projekt.php?pid=52

Skip to content