SLOVENSKI PARTIZANSKI SPOMENIKI NA GEOPEDIJI

OPIS PROJEKTA

Partizanski spomenik ali partizansko obeležje je zbirni izraz za spominske plošče, obeliske, spomenike, kipe in podobne objekte, ki so bili po drugi svetovni vojni postavljeni v spomin na padle partizane, ustreljene talce na raznih mestih: na mestu bitk, partizanskih taborov, okupatorjevih zaporov, na krajih okupatorjevega terorja, ilegalnih bolnišnic, kurirskih javk in prehodov, zborovanj in drugih zgodovinskih dogodkov v času druge svetovne vojne.

Partizanska obeležja spadajo med spominska obeležja druge svetovne vojne. Nahajajo se na področjih partizanskega bojevanja v Evropi, najpogostejša so na Balkanu (v državah nekdanje Jugoslavije in v Albaniji), na Poljskem, v Ukrajini in v Sovjetski zvezi in so zgodovinska kulturna specifika teh prostorov.

V Sloveniji je preko 6000 partizanskih obeležij, izbor več kot 2900 jih upošteva Register nepremične kulturne dediščine, zbrani so v sloju projekta Partizanski spomeniki na Geopediji. Najgosteje so posejani po Gorenjskem, v Ljubljani in širši okolici, na Primorskem in Koroškem (tudi na slovenskem etničnem ozemlju zunaj državnih meja).

KAKO SODELOVATI

Za sodelovanje se je treba registrirati na Geopediji https://www.geopedia.world in prositi za pravice urejanja. Pred urejanjem je treba prebrati navodila na začetni strani. Klik na modro zvezdico na zemljevidu odpre spomenik, ki mu je treba dodati fotografijo ali opis, popraviti njegovo lokacijo ali evidentirati njegovo odstranitev. S klikom na rdečo zvezdico dopolnjujemo in popravljamo podatke pri obstoječih spomenikih. S klikom na zeleno kapljo v legendi začnemo z vnosom doslej neevidentiranega obeležja na zemljevid; v poštev pridejo zlasti družinski nagrobniki, na katerih piše padel, umrl v internaciji ipd.

FOTO

Dekorativna slika spomenika; Spomenik v Dražgošah, vir: ZB NOB Škofja Loka

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2013 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: zgodovina in domoznanstvo
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma, delo v arhivu, knjižnici
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: Skupina zainteresiranih državljanov z moralno podporo Zveze borcev za vrednote NOB
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Mednarodno miran.hladnik@guest.arnes.si https://www.geopedia.world/?locale=sl#T281_L2518_x1709131.9524565407_y5766409.413833694_s9_b362

Skip to content