PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

OPIS PROJEKTA

Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji načrtno uvaja podnebne cilje in vsebine v slovenski izobraževalni sistem – od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih. Izvajanje projekta usklajujeta dve ministrstvi: Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvajalci projekta so Andragoški center Slovenije (ACS), Center RS za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo. Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor RS iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

V maju 2022 so pričeli z vseslovenskim rekrutiranjem občanskih raziskovalcev. V kampanji občanske znanosti so pridobili več kot 100 udeležencev. Poslali so jim paket sončničnih semen, ki so jih udeleženci posadili in opazovali njihovo rast. Komunikacija v skupnosti še vedno redno teče. Projekt je v fazi, ko udeleženci aktivno opazujejo in razvrščajo opraševalce, ki sedajo nanje.

KAKO SODELOVATI

Za morebitno sodelovanje kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, vir: ACS

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 1.3.2022 do 20.11.2023
  • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekologija in varstvo okolja, psihologija in pedagogika
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma, delo v laboratoriju
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli
  • NOSILEC PROJEKTA: ACRS - Andragoški center republike Slovenije
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number nevenka.bogataj@acs.si https://www.acs.si/projekti/domaci/podnebni-cilji-in-vsebine-v-vzgoji-in-izobrazevanju/

Skip to content