PROJEKT SLOWOLF

OPIS PROJEKTA

Projekt LIFE+ SloWolf je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010 in je trajal vse do konca leta 2013 in je prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji. Projekt so izvajali partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. Prijavitelj in vodja projekta je Skupina za ekologijo živali, ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Cilj projekta je dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. Volkovi so naravni plenilci prostoživečih parkljarjev v naših gozdovih. Živijo v tropih in potrebujejo velik življenjski prostor. Mnogo pomembnih podrobnosti iz njihovega življenja, na primer število živali v povprečnem tropu, število tropov in velikosti njihovih teritorijev pri nas, zaenkrat še ne poznamo. Tudi odnos ljudi do volkov je zelo različen. Posamezne skupine ljudi, kot so na primer lovci in živinorejci, lahko pridejo zaradi plenjenja divjadi ali drobnice z volkom v konflikt. Po drugi strani pa volka vse pogosteje razumemo kot simbol divjine in neokrnjene narave. Obstoj volkov v Sloveniji je odvisen od vrste dejavnikov, ki jih bomo v projektu poskušali najprej preučiti, nato pa zbrano znanje vključiti v uspešno varstvo in upravljanje s to karizmatično veliko zverjo.

KAKO SODELOVATI

Projekt je že potekel, še vedno pa lahko sodelujejo prostovoljci. Za podrobnejše informacije in morebitno sodelovanje preglejte spletno stran in kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

White Wolf in the Forest (foto: Lukas Hartmann), vir: Pexels

  • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2010 do 2013
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM
Kontaktni podatki

Osrednjeslovenska,Republika Slovenija almajic@gmail.com https://www.volkovi.si

Skip to content