RADONORM - SLO

OPIS PROJEKTA

RadoNorm-SLO je eden od šestih projektov občanske znanosti, ki jih financira RadoNorm, evropski projekt s financiranjem Euratom programa za raziskave in usposabljanje 2019-2020 v okviru pogodbe o dodelitvi sredstev št. 900009. Projekt RadoNorm v okviru EURATOM Horizon 2020 je namenjen obvladovanju tveganj zaradi radona in izpostavljenosti naravno prisotnim radioaktivnim materialom (NORM), da bi se zagotovilo učinkovito zaščito pred sevanjem na podlagi izboljšanih znanstvenih dokazov in družbenih vidikov. Cilj RadoNorm-SLO je oceniti, kako bi aktivno sodelovanje v kampanji spremljanja radona lahko spremenilo vedenje udeležencev in povečalo stopnje protiradonskih sanacij. Zato bo projekt preučil povezavo med zavedanjem o radonu, rezultati meritev radona in protiradonsko sanacijo stavb v Beli krajini v Sloveniji (občine Črnomelj , Metlika in Semič ). Za dosego tega cilja bomo preko lokalnega Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) povabili okoli petdeset občanov k sooblikovanju raziskovalne dejavnosti in izvedbi meritev radona v njihovih bivališčih. Ti občani bodo prejeli tudi informacije o radonu, povezanih tveganjih in protiradonski sanaciji. Rezultati meritev radona bodo predstavljeni na regionalnem zemljevidu.

KAKO SODELOVATI

Projekt se bo začel oktobra 2023 z uvodno delavnico na ZIK-u, na kateri bomo prepoznavali interese in skrbi občanov ter jih preoblikovali v raziskovalna vprašanja. Drugi nameni delavnice so: spoznavanje obstojočega znanja občanov o radonu in motiviranje za sodelovanje v projektu. Občanske znanstvenike bomo priavbljali tudi z oglasi na spletni strani ZIK, na platformah družbenih medijev in v lokalnih medijih. Občanski znanstveniki bodo na začetku in koncu projekta odgovarjali na vprašalnike o svojih življenjskih razmerah, navadah (npr. kje preživijo največ časa, ali zračijo) in zaznavanju tveganja za radon. Izvajali bodo tudi meritve radona v svojih domovih s pasivnimi detektorji jedrskih sledi in s kontinuirnimi merilniki radona. V primeru visokih vrednosti radona bodo analizirali njihove življenjske navade. Prav tako bodo analizirali kakovost zraka v zaprtih prostorih in učinkovitost prezračevanja z meritvami CO2, PM 2,5 in PM10. V okviru projekta bo ekipa organizirala dve predavanji: prvo bo vključevalo razpravo o zdravstvenih vidikih radona, na katerega bodo povabljeni lokalni družinski zdravniki. Drugo bo spletno predavanje o strategijah protiradonske sanacije. Občanski znanstveniki bodo sodelovali tudi na terenskih delavnicah o protiradonski sanaciji stavb, kjer bodo imeli priložnost razpravljati in se učiti z izkušenim strokovnjakom za protiradonsko sanacijo stavb. Ekipa bo imela uvodno delavnico 19. oktobra 2023 v Beli krajini, ki jo organiziramo skupaj z ZIK z namenom pridobivanja udeležencev za RadoNorm-SLO.

FOTO

Slika merjenja Radona; Merjenje Radona (foto: Thomas Chauvin), vir: Radonova Laboratories AB

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od oktobra 2023 do aprila 2024
  • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, fizika in astronomija, gradbeništvo in geodezija
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: ZIK Črnomelj; Katja König s.p.; IJS - Inštitut Jožef Štefan; UK RADON
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Jugovzhodna Slovenija,Republika Slovenija info@radon.si https://www.gov.si/teme/zmanjsevanje-izpostavljenosti-radonu/

Skip to content