RAZISKAVA O UPORABI MOBILNIH APLIKACIJ NA IZLETIH IN POTOVANJIH TER ZANIMANJE ZA OGLEDE SPOMENIKOV KULTURNE DEDIŠČINE

OPIS PROJEKTA

Raziskava o uporabi mobilnih aplikacij na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine je nastala v okviru projekta Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju, ki ga je vodil Zavod za varstvo kulturne dediščine, financirala pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Cilj tega projekta je bil razvoj celostnega pristopa k varovanju bronastih kulturno dediščinskih spomenikov, saj so v zunanjem okolju izpostavljeni koroziji in drugim dejavnikom, zaradi onesnaževanja in globalnih podnebnih sprememb pa se stanje še poslabšuje.
Prva naloga v okviru petega sklopa je bila izvedba fokusnih skupin, pri katerih so raziskovalci proučevali navade fotografiranja z mobilnimi telefoni na izletih in potovanjih ter s tem povezane prakse na družbenih omrežjih. Zanimalo nas je zavedanje udeležencev o kulturni dediščini ter njihova motivacija za interakcijo s spomeniki preko fotografiranja in drugih mobilnih aplikacij. Pri tem smo se osredotočili tudi na uporabnike geolokacijskih aplikacij, kot sta Geocaching in Pokemon Go, ki tako interakcijo s spomeniki kulturne dediščine že omogočajo.
Fokusne skupine so pomagale razumeti vzorce uporabe mobilne tehnologije in pripraviti predloge, kako razviti mehanizme za vključitev javnosti v varstvo kulturne dediščine v obliki igre, s katero bi povečali interakcijo obiskovalcev s kulturno dediščino. Na podlagi rezultatov bodo lahko razviti socialni mehanizmi za spodbujanje sodelovanja javnosti pri ohranjanju kulturne dediščine ter oblikovali strategijo za družbena omrežja.

KAKO SODELOVATI

Projekt ni več aktiven.

ZNANSTVENE OBJAVE

Slavec, Ana, Starman, Vesna, & Sajinčič, Nežka. (2021). Raziskava o uporabi mobilnih aplikacij na izletih in potovanjih ter zanimanje za oglede spomenikov kulturne dediščine. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5047828

Slavec A, Sajinčič N, Starman V. Use of Smartphone Cameras and Other Applications While Traveling to Sustain Outdoor Cultural Heritage. Sustainability. 2021; 13(13):7312. https://doi.org/10.3390/su13137312

Slavec, A., Starman, V. in Sajinčič, N. (2021). Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: UMAOS20. https://doi.org/10.17898/ADP_UMAOS20_V1

FOTO

Slika Franceta Prešerna; Spomenik France Prešeren (foto: Slavko Mežek), vir: Kultura-natura.si

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 1.7.2018 do 30.6.2021
  • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, umetnostna zgodovina
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: InnoRenew CoE
Kontaktni podatki

Republika Slovenija ana.slavec@innorenew.eu https://innorenew.eu/sl/project/zascita-bronastih-spomenikov-v-spremenljivem-okolju

Skip to content