REGISTER DIVJIH ODLAGALIŠČ

OPIS PROJEKTA

Register divjih odlagališč je inovativno orodje, ki prispeva k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije. Register z več kot 15.000 lokacijami divjih odlagališč je trenutno največja zbirka, ki kaže stanje nelegalnega odlaganja pri nas.

KAKO SODELOVATI

Register je plod akcij Očistimo Slovenijo in deluje ob pomoči aktivnih državljanov in lokalnih skupnosti, ki vnašajo podatke o novih odlagališčih in sporočajo informacije o očiščenih lokacijah. Uporaba registra je preprosta in brezplačna, vsak vnos pa je priporočljivo opremiti s čim več informacijami.

FOTO

Slika divjega odlagališča; Divje odlagališče (foto: Polona Ponikvar), vir: Register divjih odlagališč

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2009 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: Društvo Ekologi brez meja
Kontaktni podatki

Republika Slovenija info@ocistimo.si http://register.ocistimo.si

Skip to content