ŠE SMO TU! - DOMORODNE VRSTE ŠE NISMO IZRINJENE

OPIS PROJEKTA

»Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«. Osrednji cilj projekta je bil aktivno zbiranje podatkov o redkih, ogroženih in invazivnih vrstah, s pomočjo vključevanja ljudi v t.i. koncept občanske znanosti (Citizen Science), ter kontinuirano aktivno ozaveščanje in izobraževanje o pomenu lokalne biodiverzitete in narave so eni glavnih ciljev projekta.

KAKO SODELOVATI

Projekt ni več aktiven.

FOTO

Slika želve; Rdečevratka (foto: Melita Vamberger), vir: CKFF

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2018 do 2019
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number info@herpetolosko-drustvo.si https://www.ckff.si/projekt.php?pid=54

Skip to content