SIDOCK

OPIS PROJEKTA

Sidock je mednarodni projekt prostovoljnega računalništva, katerega cilj je odkrivanje drog.
V našem projektu iščemo ligande – majhne molekule, ki se lahko uspešno vežejo na proteinske tarče in spremenijo določen postopek, ki je pomemben za biokemijo virusa. Najdeno na osnovi molekulskega sidranja bi moral biti idealen ligand, ki se po obliki in lastnostih dopolnjuje z vezavnim mestom – posebnim mestom ciljne makromolekule. Poleg tega je komplementarnost majhnih molekul le eden od nujnih pogojev, da molekula postane zdravilo. Iskanje prave molekule najbolje ponazorimo z iskanjem igle v ogromnem kozolcu. Nalogo močno zaplete ogromno število možnih molekularnih struktur. Skupno število vseh možnih molekularnih struktur imenujemo tudi kemično vesolje – velikost tega abstraktnega prostora lahko ocenimo na 10 do 80. moč. V tem kemičnem vesolju je veliko galaksij, ena od njih pa je galaksija s potencialno farmakološko aktivnimi molekulami. Način iskanja se imenuje virtualno rešetanje. V teoriji je večji del kemijskega prostora, ki ga raziskujemo, večja verjetnost, da bomo našli potencialno zdravilo za koronavirus.

KAKO SODELOVATI

Pomagate lahko pri uporabi računalnika. Z BOINC prenesete podnabor povezav v računalnik, preučite povezave v okviru cilja, ki ga preučujete, in rezultate pošljete strežniku, kjer bodo zbrani za nadaljnjo analizo.

FOTO

Dekorativna slika koronavirusa; Coronavirus (foto: CDC), vir: Pexels

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2023 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede, računalništvo in informatika
  • NAČIN DELA: delo doma, delo v arhivu, knjižnici, delo v laboratoriju
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: Dr. Črtomir Podlipnik
Kontaktni podatki

Mednarodno Crtomir.Podlipnik@fkkt.uni-lj.si https://www.sidock.si/sidock/

Skip to content