SPOROČI VRSTO

OPIS PROJEKTA

Portal Sporoči vrsto je namenjen vsem, ki želite aktivno sodelovati pri odkrivanju in ohranjanju narave. Vabimo vas, da opažanja nekaterih izbranih vrst Natura 2000 zabeležite in tako prispevate dragocene podatke o stanju narave. Trenutno so v bazi podatkov informacije o nekaterih rastlinah (lepi čeveljc, navadni mali zvonček, šotni mah, zdravilna strašnica) ter o različnih živalskih vrstah (mehkužcih, hroščih, izbranih sesalcih). Ne zbirajo podatkov o splošno razširjenih vrstah.

KAKO SODELOVATI

Za vnos podatkov je potrebna registracija. Ko boste v portal vstopili, boste lahko sledili navodilom za vpis. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nobene druge namene. Več informacij lahko dobite preko e-naslova naravovarstveni-atlas@zrsvn.si.

FOTO

Dekorativna slika žabe; Green Frog (foto: Macro Photography), vir: Pixabay

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2007 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Republika Slovenija naravovarstveni-atlas@zrsvn.si https://www.sporocivrsto.si

Skip to content