STEP CHANGE

OPIS PROJEKTA

STEP CHANGE izvaja pet občanskih znanstvenih pobud na področjih zdravja, energije in okolja. Občanski znanstveniki se bodo ukvarjali z vprašanji ohranjanja divjih živali v Sloveniji, nealkoholnih maščobnih bolezni jeter v Združenem kraljestvu, energetskih skupnosti v Nemčiji, pripravljenosti na izbruh nalezljivih bolezni v Italiji in obnovljivih energij zunaj omrežja v kmetijstvu v Ugandi.

Projekt, ki se je začel marca 2021, ima 11 partnerjev iz 7 evropskih držav in Ugande. Cilj projekta je povečanje vzajemne odzivnosti znanosti in družbe, hkrati pa okrepiti zmogljivost znanstvenega raziskovanja pojavov, ki jih ni mogoče popolnoma zajeti znotraj običajnih konceptov znanstvenoraziskovalnega dela.

STEP CHANGE temelji na predpostavki, da lahko občanska znanost igra širšo družbeno in znanstveno vlogo, kot je splošno priznano. Splošni cilj projekta je tudi raziskava potenciala občanske znanosti ter oblikovanje priporočil in instrumentov utrditev koncepta občanske znanosti v raziskovalnih organizacijah.

Za podporo širjenju državljanske znanosti bo projekt oblikoval Citizen Science Navigator, spletno orodje, ki bo zbiralo teoretične in praktične vpoglede o različnih aplikacijah občanske znanosti.

KAKO SODELOVATI

Za morebitno sodelovanje pri projektu kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

Logotip Step Change, vir: Step Change project

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2021 naprej
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: delo doma, delo v arhivu, knjižnici
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: UP - Univerza na Primorskem
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Osrednjeslovenska,Republika Slovenija info@stepchangeproject.eu https://stepchangeproject.eu/about/the-project/

Skip to content