STOPKRIVOLOV

OPIS PROJEKTA

Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. Po samo šestih mesecih zbiranja podatkov smo ugotovili, da je kriminala nad pticami tudi pri nas bistveno več, kot smo verjeli doslej. Na osnovi trenutnega poznavanja problematike, ki pa je še vedno nepopolno, ocenjujemo, da je v Sloveniji letno nezakonito ulovljenih ali ubitih 14.000–49.000 ptic.

KAKO SODELOVATI

Ste bili priča nezakonitemu lovu ali zadrževanju ptic? Sporočite nam dogodek, da vam lahko pomagamo ukrepati.
Informacije o nezakonitem lovu in ubijanju ptic nam lahko posredujete na dopps@dopps.si, nas pokličete na 031 439 051 ali v nadaljevanju podate anonimno prijavo.

Prav tako lahko sum nezakonitega lova in ubijanja ptic prijavite prek obrazca na naši spletni strani https://stopkrivolov.ptice.si/podajprijavo.

Primere lahko prijavite tudi POLICIJI na številko 113 ali na INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR (gp.irsop@gov.si)

KAJ VSEBUJE DOBRA PRIJAVA?

V prijavi je potrebno: (1) natančno opisati dogodek, (2) navesti datum in uro, (3) lokacijo dogodka, (4) morebitne podatke o storilcu in priložiti (5) dokaze (fotografije, video).
Seveda pa vedno najprej poskrbite za lastno varnost!
Sporočite tudi, če najdete ptico, za katero obstaja sum, da je bila ustreljena.
Dobrodošli bodo tudi podatki za krivolov iz preteklosti, s pomočjo katerih ugotavljamo obseg problematike v Sloveniji.

Se želite pridružiti ekipi prostovoljcev in tako narediti korak v smeri preprečevanja nezakonitega lova na ptice v Sloveniji?

Izpolnite prijavni obrazec nahttps://stopkrivolov.ptice.si/pridruzi-se spletni strani https://stopkrivolov.ptice.si/pridruzi-se in se nam pridružite!

FOTO

Logotip Stop krivolov, vir: stopkrivolov.ptice.si

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2000 do 2022
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Kontaktni podatki

Republika Slovenija dopps@dopps.si https://stopkrivolov.ptice.si/

Skip to content