TUJERODNI VEDEŽ

OPIS PROJEKTA

Tujerodni vedež je spletna platforma, ki je namenjena izmenjavi izkušenj o različnih metodah obvladovanja tujerodnih vrst. Tujerodne vrste lahko odstranjujemo na različne načine, ki so v največji meri odvisne od bioloških značilnosti vrst. Nekatere metode so lahko za določeno tujerodno vrsto zelo učinkovite, za drugo pa niso primerne in ne vodijo v zmanjšanje njihove številčnosti.

KAKO SODELOVATI

Če imate tudi sami izkušnje z odstranjevanjem katere od tujerodnih vrst, lahko to delite v Tujerodnem vedežu. Registrirajte se na spletni strani projekta. Vašo registracijo bo preveril in potrdil administrator. Ob potrditvi pojdite na spletni obrazec za sporočanje, v katerega vnesete podatke.

FOTO

Dekorativna slika rastline; Sirska svilnica (foto: arhiv Zavoda Symbiosis), vir: Life Artemis

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2019 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: GIS - Gozdarski inštitut Slovenije
Kontaktni podatki

Republika Slovenija Show phone number life.artemis@tujerodne-vrste.info https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodnivedez/o-tujerodnem-vedezu

Skip to content