VSE NAŠE MIZE

OPIS PROJEKTA

S projektom so slušateljice želele predstaviti pojem mize in njen globlji pomen, ki ga morda nosi za posameznika, osebne zgodbe in zanimivosti. Predvsem pa vsaka od slušateljic, ki si je
izbrala eno od miz, tega ni storila naključno, ampak je izbrala tisto, ki ji je iz takega ali drugačnega razloga pomenila nekaj več. Tematiko je želela podrobneje raziskati in predstaviti. Prav gotovo bi
lahko pri vsaki temi delo postalo še bolj poglobljeno in že skoraj znanstveno, a tega vendar ne moremo pričakovati od študijske dejavnosti, ki deluje enkrat tedensko. Zavedati se moramo, da je
bilo za to, kar so naredile, potrebno veliko lastnega dela, potrpežljivosti in vztrajnosti tudi izven časa, predvidenega za delo skupine. Še posebej se zdi lepo, da je prišla na plan medsebojna
pomoč, kadar nismo vsi enako vešči uporabe računalnika ali pa tega nimamo. Slušateljice so se zagnano in študiozno lotile tematike, vsaka na svojem področju, potem pa so skupaj v mnogo prostih urah oblikovale končno podobo posameznih in skupnega besedila ter predstavitve. Projekt je objavljen v obliki publikacije.

KAKO SODELOVATI

Projekt ni več aktiven.

FOTO

Slika kamnite mize; Stone table (foto: John Magnar Ornes), vir: Pixabay

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2018 do 2019
  • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
  • NAČIN DELA: terensko delo, delo doma, delo v arhivu, knjižnici
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje
Kontaktni podatki

Republika Slovenija

Skip to content