WE COUNT

OPIS PROJEKTA

WeCount je projekt s področja občanske znanosti, ki udeležencem ponuja orodja za spremljanje vseh vrst prometa na njihovi lokaciji. Projekt WeCount je del programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorja 2020, financiran iz sheme Znanost z družbo in za njo (Science with and for Society SwafS). Projekt izvaja projektna skupina na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, pod vodstvom izr. prof. dr. Lucije Ažman Momirski. Cilj projekta je spodbujati sodelovanje prebivalcev v raziskovalnih skupinah prometnih politik zaradi skupne izgradnje lokalnih prometnih sistemov in izboljšanja kakovosti življenja v izbranih petih mestih: Madridu, Dublinu, Cardiffu, Leuvenu in Ljubljani. Ljubljana je politična in kulturna prestolnica, pa tudi trgovsko, poslovno, kongresno, prometno, znanstveno in izobraževalno središče Slovenije. Ob vsakodnevnih migracijah, ki potekajo predvsem z osebnimi vozili, se Ljubljana sooča s povečanjem onesnaženosti zraka in gostote prometa. Prihodnje načrtovanje prometa mora zato biti usmerjeno k soudeležbi vseh udeležencev v prometu in k zmanjšanju onesnaženosti zraka, zvočne onesnaženosti, manjše porabe energije ter premišljene rabe prostora. Cilj je, da bi v Ljubljani do leta 2025, dve tretjini vseh poti meščani opravili bodisi peš, s kolesom ali z javnim prevozom, eno tretjino poti pa z osebnim vozilom. Kljub razmeroma dobro urejeni kolesarski mreži v središču Ljubljane, kar se v meritvah izkazuje z porastom števila kolesarjev, pa je kolesarske poti izven središča Ljubljane potrebno prenoviti in vzpostavitvi nove kolesarske mreže. Prepoznavanje novih kolesarskih koridorjev je ključno za vzpostavitev trajnostne kolesarske mreže.

KAKO SODELOVATI

Namen raziskave je spremljanje prometa s pomočjo prebivalcev na območju Mestne občine Ljubljane ter občin Trzina, Domžal in Medvod. Sodelujoči posamezniki v projektu bodo souporabljali naprave za strojni vid z nizkocenovnimi in avtomatiziranimi senzorji za štetje prometa, ki jih bodo namestili na okno v njihovem domu ali na delovnem mestu s primernim pogledom na ulico in s katerimi bo mogoče spremljali prometne tokove. Zbrani podatki bodo lahko v pomoč lokalnim oblastem pri zagotavljanju regionalnega, neprekinjenega, privlačnega, z odpravo nevarnih točk tudi varnega in udobnega kolesarskega prometa. Projekt bo promoviral mestno kolesarjenje, širitev sistema izposoje koles in povečanje kapacitet kolesarskih poti v mestu in na njegovem robu. Za morebitno sodelovanje kontaktirajte izvajalce projekta.

FOTO

Informativna slika zemljevida Ljubljane; We Count Ljubljana map, vir: We Count

  • STATUS PROJEKTA: neaktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 1.12.2019 do 30.11.2021
  • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem
  • NAČIN DELA: delo doma
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: UL FA - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Osrednjeslovenska,Republika Slovenija tomaz.bercic@fa.uni-lj.si https://www.fa.uni-lj.si/raziskovalni-projekt/wecount-prebivalci-mest-stejejo-promet/

Skip to content