ŽIVO PODZEMLJE

OPIS PROJEKTA

V akciji Živo podzemlje vabimo posameznike in javnost, da nam sporočajo informacije o opažanjih podzemnih živali in/ali drugih živali v podzemnih habitatih (npr. jamah), preko spletne strani živo.podzemlje.si. To aktivnost smo v Skupini za speleobiologijo, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani začeli kot del projekta Life NarcIS (Life 19 GIE/SI/000161; www.narcis.gov.si), a bo živela tudi po tem, ko se ta projekt zaključi. Naša želja je s pomočjo javnosti izboljšati poznavanje razširjenosti podzemnih organizmov, ki so zaradi prikritega načina življenja pogosto prezrti, a lahko posamezniki naletite nanje (še posebej aktivni jamarji). Poznavanje razširjenosti ni pomembno le za boljše poznavanje podzemnih vrst, ampak tudi za boljše načrtovanje varovanja vrst in njihovih habitatov.

KAKO SODELOVATI

Sodeluje lahko vsakdo, ki je opazil podzemno žival na površju, ali je bil v podzemnih habitatih, in bi rad s svojim poročanjem prispeval k boljšemu poznavanju podzemne biodiverzitete pri nas. Na internetni strani https://zivo.podzemlje.si/ lahko s klikom na ilustracijo nahajališča (jama, izvir, druga nahajališča) pridete do obrazca, v katerega vpišete več informacij o vašem opažanju.
V prvem delu vsakega obrazca podate čim več podatkov o nahajališču, za katerega sporočate najdbo. Za tem sledi poglavje, v katerem boste vpisali živali, ki ste jih opazili.
Tu napišete podatke o tem, koliko osebkov posamezne živali ste videli in v kakšnem stanju so bili. Če ste prepričani, da ste natančno določili tudi vrste in rodove pri širših skupinah živali, vas prosimo da to navedete (npr. opazili ste navadnega močerada, ki ga vnesete v kategorijo “ostale dvoživke” in to napišete v ustrezni vrstici). Za vsako večjo taksonomsko skupino živali (dvoživke, netopirji, hrošči, žuželke, raki, polži, pajkovci, kobilice) smo za vas v naprej pripravili obrazec za vnašanje podatkov do 5 različnih vrst.
V podzemnih habitatih lahko srečamo zelo različne organizme, ki pripadajo različnim živalskim skupinam. Zato je zelo zaželeno ali že skoraj obvezno, da svoje poročilo opremite s fotografijo opažene živali – s čimer bomo lahko ugotovili, kateri taksonomski skupini pripada. Osnovne opise taksonomskih skupina pa si lahko preberete tudi na strani zivo.podzemlje.si

FOTO

Slika Trnatega ježka; Trnati ježek (Monolistra spinosa) iz družine mokrice krogličarke (Sphaeromatidae) (foto: Teo Delić), vir: zivopodzemlje.si

  • STATUS PROJEKTA: aktiven
  • ČAS TRAJANJA PROJEKTA: od 2023 dalje
  • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
  • NAČIN DELA: terensko delo
  • KOMU JE PROJEKT NAMENJEN: osnovnošolci, srednješolci, odrasli, upokojenci
  • NOSILEC PROJEKTA: Skupina za speleobiologijo, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • eu-citizen.science
Kontaktni podatki

Republika Slovenija subbiolab@gmail.com https://zivo.podzemlje.si/

Skip to content