V sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, bo v soboto 20. maja 2023 potekala 2. REGALNICA, s pričetkom ob 18. uri. Izhodiščna točka dogodka bo Promocijski...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: UP - Univerza na Primorskem; Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (oddelek za biodiverziteto); Park Škocjanske jame

Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Sidock je mednarodni projekt prostovoljnega računalništva, katerega cilj je odkrivanje drog. V našem projektu iščemo ligande - majhne molekule, ki se lahko uspešno vežejo na...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede, računalništvo in informatika
 • NOSILEC PROJEKTA: Dr. Črtomir Podlipnik

S projektom so slušateljice želele predstaviti pojem mize in njen globlji pomen, ki ga morda nosi za posameznika, osebne zgodbe in zanimivosti. Predvsem pa vsaka...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

Arh. Meta Kutin je urednica nove publikacije Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, ki je plod njenega raziskovalnega dela in dela njenih starejših študentov,...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, geografija, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

Elektronska zbirka Pisma nastaja v Raziskovalnem centru za humanistiko v okviru programske skupine Historične interpretacije 20. stoletja (P6-0347) in projekta Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, filozofija in teologija, jeziki in književnosti, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UNG - Univerza v Novi Gorici

Glavni namen projekta je promocija pristopa Citizen Science za spodbujanje interdisciplinarnosti, aktivnega državljanstva in humanitarnosti, predvsem med mladimi. Glavni cilj je bil razviti model projektov...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize

Projekt želi animirati in združiti vse lokalne raziskovalne kapacitete in energije brez omejevanja na posamezno stroko. Začetna faza projekta se je zaključila z izdajo zbornika...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven, aktiven (pogojno), neaktiven, planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: geografija, jeziki in književnosti, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: MDŽ - Muzejsko društvo Žiri

Projekt Slovensko leposlovje na Wikiviru namerava na splet postaviti celotno slovensko leposlovje v javni lasti: knjige, rokopise, objave v časnikih in časopisih. Besedila jemlje iz...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: jeziki in književnosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDSDS - Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Partizanski spomenik ali partizansko obeležje je zbirni izraz za spominske plošče, obeliske, spomenike, kipe in podobne objekte, ki so bili po drugi svetovni vojni postavljeni...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: Skupina zainteresiranih državljanov z moralno podporo Zveze borcev za vrednote NOB

STRAN 1 od 6
Skip to content