Enakovredna udeležba žensk je ključna za vzdržen mir in trajnostni (tudi gospodarski) razvoj. Zaradi čedalje hujših naravnih nesreč in drugih groženj je enakovredna udeležba žensk...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekonomske vede, pravo
 • NOSILEC PROJEKTA: UL PF - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Gre za zbiranje opažanj povoženih živalih vseh vrst preko telefonske aplikacije iNaturalist. Predvsem pa se osredotočamo na opažanje povoženih ježev*. KAKO SODELOVATI Opažanja lahko prispevate,...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM - Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov

Register divjih odlagališč je inovativno orodje, ki prispeva k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije. Register z več kot 15.000 lokacijami...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Društvo Ekologi brez meja

RadoNorm-SLO je eden od šestih projektov občanske znanosti, ki jih financira RadoNorm, evropski projekt s financiranjem Euratom programa za raziskave in usposabljanje 2019-2020 v okviru...

 • STATUS PROJEKTA: planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, fizika in astronomija, gradbeništvo in geodezija
 • NOSILEC PROJEKTA: ZIK Črnomelj; Katja König s.p.; IJS - Inštitut Jožef Štefan; UK RADON

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen na nekem območju krepi lokalno...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: GKFB - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

V sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, bo v soboto 20. maja 2023 potekala 2. REGALNICA, s pričetkom ob 18. uri. Izhodiščna točka dogodka bo Promocijski...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: UP - Univerza na Primorskem; Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (oddelek za biodiverziteto); Park Škocjanske jame

Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Sidock je mednarodni projekt prostovoljnega računalništva, katerega cilj je odkrivanje drog. V našem projektu iščemo ligande - majhne molekule, ki se lahko uspešno vežejo na...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede, računalništvo in informatika
 • NOSILEC PROJEKTA: Dr. Črtomir Podlipnik

S projektom so slušateljice želele predstaviti pojem mize in njen globlji pomen, ki ga morda nosi za posameznika, osebne zgodbe in zanimivosti. Predvsem pa vsaka...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

Arh. Meta Kutin je urednica nove publikacije Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, ki je plod njenega raziskovalnega dela in dela njenih starejših študentov,...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, geografija, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

STRAN 1 od 6
Skip to content