Vsako zimo v okviru akcije Ptice okoli nas istočasno in na enak način preštejemo ptice v okolici doma. Akcija je odlična priložnost, da bolje spoznamo...

 • STATUS PROJEKTA: planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Morda bo koga presenetilo, a podatke o dvoživkah lahko prek fotografij prispeva prav vsak, četudi ni strokovnjak za dvoživke. Posredovane fotografije dvoživk bomo v Centru...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: CKFF - Center za kartografijo flore in favne

Projekt LIFE+ SloWolf je pričel z načrtovani aktivnostmi 1. januarja 2010 in je trajal vse do konca leta 2013 in je prvi obsežen projekt o...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ULBF - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - oddelek za biologijo

Slovenski projekt za delfine je dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v slovenskih in okoliških vodah. To je prva...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: MORIGENOS

Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji. Javnosti želimo omogočiti čim boljši pregled nad razsežnostjo težave...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDS - Znanstveno društvo Sledilnik

Projekt “SKUPNOSTNA ZNANOST IN BOJ PROTI KORONA VIRUSU” je odprt projekt skupnosti dobromislečih raziskovalcev in prostovoljcev, ki želijo s svojim delom, znanjem in izkušnjami, prispevati...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: Prof. Dr. Črtomir Podlipnik

STRAN 6 od 6
Skip to content