Usposabljanja

Usposabljanja in delavnice so namenjene tako profesionalnim raziskovalcem, ki bi radi metode občanske znanosti vključili v izvedbo svojega znanstvenega projekta, kot tudi posameznikom, ki bi kot občanski raziskovalci želeli začeti nov projekt občanske znanosti. Usposabljanja in delavnice so namenjeni tudi različnim drugim organizacijam, ki želijo sodelovati pri izvedbi projektov in promociji občanske znanosti (društva, knjižnice, muzeji…). Če imate znanje na tem področju ali pa bi le želeli deliti svoje izkušnje, vas vabimo, da se nam pridružite in vaše znanje predstavite širši javnosti. Prav tako pa vas vabimo, da nam sporočite, če želite, da organiziramo kakšno delavnico ali predstavitev v vaši organizaciji oziroma v vaši regiji.

DELAVNICA: Občanska znanost. Kaj? Kako? Platforma CS.SI in mreža občanske znanosti - (26. 2. 2024)

Občanska znanost (Citizen Science) je priporočena praksa odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter v ospredju nacionalne politike na področju znanstvenoraziskovalnega dela.

Cilj delavnice je, da se študenti UL Pedagoške fakultete, kot bodoči učitelji spoznajo s temeljnimi načeli oblikovanja raziskav občanske znanosti ter izvedbe same. Spoznali bomo poglavitne informacije o občanski znanosti ter infrastrukture, ki jih nudi CTK v okviru občanskih raziskav.

Predstavili vam bomo portal citizenscience.si, ki predstavlja spletno središče za pretok informacij o občanski znanosti v Sloveniji.

PREDAVATELJI: Til Mlakar, Mitja V. Iskrić

ČAS: ponedeljek, 26. 2. 2024 ob 13.45 h

LOKACIJA: UL PF, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, računalniška učilnica 410

ČAS TRAJANJA: 30 minut + 15 minut razprava

KOTIZACIJA: udeležba je brezplačna

PREDAVANJE (PP)

DELAVNICA: Občanska znanost. Kaj? Kako? Platforma CS.SI in mreža občanske znanosti - (29. 9. 2023)

Občanska znanost (Citizen Science) je priporočena praksa odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter v ospredju nacionalne politike na področju znanstvenoraziskovalnega dela.

Cilj delavnice je, da se širša javnost spozna s temeljnimi načeli oblikovanja raziskav občanske znanosti ter izvedbe same. Spoznali bomo poglavitne informacije o občanski znanosti ter infrastrukture, ki jih nudi CTK v okviru občanskih raziskav.

Predstavili vam bomo portal citizenscience.si, ki predstavlja spletno središče za pretok informacij o občanski znanosti v Sloveniji.

PREDAVATELJI: Til Mlakar

ČAS: petek, 29. 9. 2023 ob 17.00 h

LOKACIJA: CTK, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, soba Minke Govekar

ČAS TRAJANJA: 30 minut + 15 minut razprava

KOTIZACIJA: udeležba je brezplačna

PREDAVANJE (PP)

DELAVNICA: Občanska znanost v knjižnicah: vloga knjižničarjev pri oblikovanju raziskav občanske znanosti - (20. 4. 2023)

Občanska znanost (angl. citizen science) predstavlja koncept znanstvenoraziskovalnega dela, pri katerem so na različne načine, z različnih vidikov in v različnih oblikah v raziskave vključeni zainteresirani občani. Ti lahko delujejo v različnih fazah raziskave kot npr. pri zbiranju in ustvarjanju raziskovalnih podatkov, pri načrtovanju raziskave in pri formulaciji raziskovalnega problema ali celo pri analizi podatkov ter pri interpretaciji rezultatov. 

Knjižnice so lahko vezni člen med občani, ki bi želeli sodelovati v raziskavah in raziskovalci oziroma raziskovalnimi projekti. Pri pridobivanju interesentov za sodelovanje v raziskavah lahko knjižnična mreža odigra pomembno vlogo. Knjižnice lahko opozarjajo tudi na izsledke raziskav, ki imajo pomen in vrednost za lokalno okolje.

PREDAVATELJI: mag. Miro Pušnik

ČAS: četrtek, 20. 4. 2023 ob 10.00 h

LOKACIJA: telekonferenca

ČAS TRAJANJA: 90 minut

KOTIZACIJA: udeležba je brezplačna, potrebna predhodna najava

POVEZAVA NA PRIJAVO: Prijave na tečaje (uni-lj.si)

PREDAVANJE (PP)

DELAVNICA: Občanska znanost. Kaj? Kako? Primeri dobre prakse - (23. 3. 2023)

Občanska znanost (Citizen Science) je priporočena praksa odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter v ospredju nacionalne politike na področju znanstvenoraziskovalnega dela.

Cilj delavnice je, da se Geološki zavod Slovenije spozna s temeljnimi načeli oblikovanja raziskav občanske znanosti ter izvedbe same. Spoznali bomo pet osnovnih korakov pri oblikovanju raziskav, načrtovanje raziskave in odprte raziskovalne infrastrukture, ki jih lahko občanski raziskovalci uporabijo pri svojem delu.

Predstavili vam bomo tudi portal citizenscience.si, ki predstavlja spletno središče za pretok informacij o občanski znanosti v Sloveniji.

PREDAVATELJI: Mitja V. Iskrić, Til Mlakar, dr. Uroš Kunaver

ČAS: četrtek, 23. 3. 2023 ob 9.00 h

LOKACIJA: Stavba GeoZS, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, glavna predavalnica

ČAS TRAJANJA: 45 minut + 15 minut razprava

KOTIZACIJA: udeležba je brezplačna

PREDAVANJE (PP)

Predstavitev portala Citizenscience.si in razprava o Mreži občanske znanosti v Sloveniji - (26. 1. 2023)

Predstavili in razpravljali bomo o projektu Mreže občanske znanosti v Sloveniji, ki bo združevala različne deležnike občanskega raziskovanja od javnih raziskovalnih in infrastrukturnih organizacij do posameznikov – predstavnikov zainteresirane javnosti.

Predstavili vam bomo tudi portal citizenscience.si, ki predstavlja spletno središče za pretok informacij o občanski znanosti v Sloveniji.

PREDAVATELJI: dr. Uroš Kunaver, Til Mlakar, Mitja V. Iskrić

ČAS: četrtek, 26. 1. 2023 ob 10.00 h

LOKACIJA: telekonferenca

ČAS TRAJANJA: 45 minut

POVEZAVA NA PRIJAVO: http://www.ctk.uni-lj.si/odprta-akademija

DELAVNICA: Načrtujmo projekt občanske znanosti: vloga visokošolskih knjižničarjev pri oblikovanju raziskav občanske znanosti - (20. 1. 2023)

Občanska znanost (Citizen Science) je priporočena praksa odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter v ospredju nacionalne politike na področju znanstvenoraziskovalnega dela.

Cilj delavnice je, da se knjižničarji spoznajo s temeljnimi načeli oblikovanja raziskav občanske znanosti ter izvedbe same.
Spoznali bomo pet osnovnih korakov pri oblikovanju raziskav, načrtovanje raziskave in odprte raziskovalne infrastrukture, ki jih lahko občanski raziskovalci uporabijo pri svojem delu.

PREDAVATELJI: mag. Miro Pušnik, dr. Uroš Kunaver

ČAS: četrtek, 20. 1. 2023 ob 10.00 h

LOKACIJA: telekonferenca

ČAS TRAJANJA: 90 minut

KOTIZACIJA: udeležba je brezplačna, potrebna predhodna najava

PREDAVANJE (PP)

Dekorativna slika; Colleagues at Work_Portugalska od Kampus Production iz Pexels

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content