V spletni reviji Alternator: misliti znanost, je 8.12.2022 izšel zanimiv članek o Cianobakterijah. Zelena odeja, ki od časa do časa prekrije vodno gladino, je gosta združba cianobakterij ali zelenih alg. S prostim očesom je zelo težko ali celo nemogoče ločiti ti dve skupini organizmov med seboj. Oboji izvajajo fotosintezo in vsebujejo klorofil, zato so večinoma zelenih barvnih odtenkov. Med njimi pa obstaja nekaj pomembnih strukturnih in fizioloških razlik; med drugim lahko cianobakterije (nasprotno od alg) proizvajajo strupene snovi, ki jim pravimo cianotoksiniveč

Slika cianobakterij; Cianobakterije (foto: Špela Remec Rekar), vir: Alternator
Skip to content