Predstavili in razpravljali bomo o projektu Mreže občanske znanosti v Sloveniji, ki bo združevala različne deležnike občanskega raziskovanja od javnih raziskovalnih in infrastrukturnih organizacij do posameznikov – predstavnikov zainteresirane javnosti.

Predstavili vam bomo tudi portal citizenscience.si, ki predstavlja spletno središče za pretok informacij o občanski znanosti v Sloveniji…več

Dekorativna slika rastlinja; Green Aloe Vera, vir: Troposlab
Skip to content