Po več kot uspešni prvi sezoni vzreje velikega pupka (Triturus carnifex) v vzrejni postaji v Podsredi, smo se v Kozjanskem parku tudi letos trudili, da ponovimo lanski uspeh. Iz nabranih jajc se je izvalilo 141 ličink, ki smo jih v avgustu in septembru spustili v novo izkopane mlake v Jovsih…več

Logotip Life Amphicon; vir: lifeamphicon.eu
Skip to content