V letošnjem letu smo ponovno prešteli, koliko medvedov imamo v Sloveniji. S septembrom smo začeli z zbiranjem neinvazivnih genetskih vzorcev za monitoring medveda, ki je temeljil na metodah in primerih dobre prakse, ki smo jih razvili v projektu LIFE DINALP BEAR. Da je bilo vzorčenje še bolj učinkovito, smo poenostavili metodo odvzema vzorcev. Za vse potencialne zbiralce vzorcev smo zato pripravili kratek video posnetek, ki si ga lahko ogledate na naši strani…več

Slika rjave medvedke; Rjava medvedka (foto: Miran Krapež), vir: dinalpbear.eu
Skip to content