Julij je tu in na pestrih travnikih je že pravo poletje. Mnoge redke živali iščejo svoje zatočišče na vlažnih, mokrotnih travnikih, kjer rastejo posebne vrste rastlin. Ena izmed njih je tudi zdravilna strašnica, jo poznaš?  

Zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis) je ena izmed treh vrst iz rodu strašnic v Sloveniji. Ta ni uvrščena med ogrožene ali varovane vrste, vendar lahko na mokrotnih travnikih tvori goste sestoje. Takšni habitati so v Evropskem merilu zaradi intenzivnega upravljanja in degradacije močno ogroženi. Pogosta košnja, gnojenje in pretirana izraba hitro povzročijo osiromašenje in izginotje takih okolij, ki so zato zavarovana.  

Od pojavnosti zdravilne strašnice so odvisne tudi nekatere ogrožene vrste metuljev iz rodu mravljiščarjev (Phengaris). Samice ležejo jajčeca v cvetno glavico zdravilne strašnice, gosenice pa se nato s cvetovi prehranjujejo. Ker je ohranitveno stanje mravljiščarjev odvisno od prisotnosti zdravilne strašnice tekom celotnega obdobja cvetenja, je zato pomembno, da se travnike s prisotno zdravilno strašnico kosi šele v jeseni. V kolikor to ni izvedljivo, se priporoča zgodnjo košnjo pred sredino junija.  

Mravljiščarji so poseben rod metuljev, ki je poleg svoje hranilne rastline vezan tudi na določene vrste mravelj (Myrmica sp.). Po določenem času prehranjevanja z rastlino padejo gosenice na tla in s posebnim vonjem prepričajo mravlje, da so njihove ličinke, zato jih te odnesejo v svoje mravljišče. Tam se vse do jeseni gosenice prehranjujejo z zarodom gostiteljske mravlje ali pa jih le te hranijo kot lasten zarod.  

V taki odvisnosti je vrsta toliko bolj podvržena ogroženosti, saj se ob odsotnosti ene ali druge ta ne more razviti do končnega odraslega osebka. Metulji kot so mravljiščarji so dober pokazatelj kompleksnosti in pestrosti habitata, ki je pomembna za dobrobit narave in s tem nas samih. 

Kako prepoznamo zdravilno strašnico? 

Zdravilna strašnica je trajnica iz družine rožnic. Zraste od 12 do 80 cm, v zgornjem delu je šibasto razrasla spodaj pa ima pritlično listno rozeto. Listi so dolgopecljati, temnozeleni, enkrat pernato sestavljeni, po robu pa ostro nazobčani. Stebelni listi so mnogo manjši od pritličnih. Cvetovi zdravilne strašnice so drobni, številni in zgoščeni v pokončna valjasta, ovršna socvetja. Od preostalih dveh strašnic, male strašnice (Sanguisorba minor) in nagrbančenoplodne strašnice (Sanguisorba muricata) se loči po temnoškrlatni barvi cvetnega odevala in 4 prašnikih, ostali predstavnici rodu imata zelenkast do rdečkast cvet ter 20-30 prašnikov.  

Kje in kdaj jo najdemo? 

Vrsta cveti od junija do avgusta, pojavlja pa se na mokrotnih in vlažnih travnikih od nižin pa vse do montanskega pasu oziroma srednje gozdne meje. 

Sporocivrsto.si 

Če ste opazili zdravilno strašnico, jo fotografirajte in vnesite podatek na Sporocivrsto.si, ki deluje tudi na mobilnih napravah. Tako lahko podatek enostavno vnesete kar na obisku v naravi. Vsak podatek pripomore k boljšemu poznavanju razširjenosti vrste in posledično k ohranitvi drugih ogroženih vrst. Portal smo nadgradili v okviru aktivnosti projekta LIFE NarcIS in je namenjen vsem, ki želite aktivno sodelovati pri spremljanju stanja vrst v naravi…več

Slika zdravilne strašnice; Zdravilna strašnica (Sanguisorba officinalis) (foto: Jana Laganis), vir: ZRSVN.
Skip to content