V primerjavi z običajnimi tropskimi orhidejami, zlasti tistimi, ki jih gojimo doma, se zdi, da v Evropi domorodnih orhidej v naravi ne najdemo. Kljub temu, da so evropske orhideje majhne in posledično manj opazne, pa ni veliko rastlin, ki bi bile tako podrobno preučevane. Družino orhidej imenujemo tudi kukavičevke, kar je mnogim bolj poznan izraz, ki prikliče videz naših avtohtonih orhidej. Izjema je lepi čeveljc, ki se po velikosti in obliki primerja s tropskimi orhidejami. Najdemo pa ga tudi na slovenskih tleh…več

Slika lepega čeveljca; Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) (foto: Benjamin Zwittnig), vir: tecen.si
Skip to content