Glede na zadnje popise se stanje travniških habitatnih tipov v Sloveniji slabša. Glavna razloga za to sta predvsem intenziviranje kmetijske rabe v nižinah in opuščanje ter posledično zaraščanje površin v hribovitih delih države. Številčnost in obseg areala mnogih travniških vrst se tako manjša, s tem pa se izgublja raznolikost genetskega materiala. S pravilnim gospodarjenjem lahko ohranimo biotsko pestrost travnikov in s tem ponudimo dom ne le rastlinam, marveč tudi mnogim živalskim vrstam. Pridružite se nam na predavanju in izvedite več o stanju travniških habitatnih tipov v Sloveniji!…več

 
 
 
 
 
Dekorativna slika travnika z makom; Poppies Blooming in a Summer Meadow (foto: Alexas Fotos), vir: Pexels
Skip to content