V projektu LIFE AMPHICON, Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov, se vzpostavlja nove mokriščne habitate za dvoživke. Na območju Jovsev v Kozjanskem parku so z izkopi že zaključili, na Radenskem polju pričenjajo z deli, na Ljubljanskem barju pa so ob izkopu ene od mlak odkrili ostanke prazgodovinske koliščarske naselbine…več

Dekorativna slika žabe v vodi; Brown Frog in Macro Shot (foto: David Roberts), vir: Pexels
Skip to content