Mednarodno

V politično razdrobljenem območju Evrope je eden izmed glavnih ciljev ohranjanja in upravljanja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju populacije. Žal je...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZGS - Zavod za gozdove Slovenije

Sidock je mednarodni projekt prostovoljnega računalništva, katerega cilj je odkrivanje drog. V našem projektu iščemo ligande - majhne molekule, ki se lahko uspešno vežejo na...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede, računalništvo in informatika
 • NOSILEC PROJEKTA: Dr. Črtomir Podlipnik

Arh. Meta Kutin je urednica nove publikacije Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, ki je plod njenega raziskovalnega dela in dela njenih starejših študentov,...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, geografija, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

Elektronska zbirka Pisma nastaja v Raziskovalnem centru za humanistiko v okviru programske skupine Historične interpretacije 20. stoletja (P6-0347) in projekta Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, filozofija in teologija, jeziki in književnosti, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UNG - Univerza v Novi Gorici
 • eu-citizen.science

Partizanski spomenik ali partizansko obeležje je zbirni izraz za spominske plošče, obeliske, spomenike, kipe in podobne objekte, ki so bili po drugi svetovni vojni postavljeni...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: Skupina zainteresiranih državljanov z moralno podporo Zveze borcev za vrednote NOB
 • eu-citizen.science

Pomagajte nam pri štetju metuljev. S tem bomo povečali znanje o metuljih in jih bomo lahko bolje varovali. Po vsej Evropi že več tisoč prostovoljcev...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: BCE - Butterfly Conversation Europe

INCREASE je evropski znanstveni in inovacijski projekt, ki vključuje 28 partnerjev z vsega sveta, združenih s ciljem ovrednotiti agrobiodiverziteto in spodbuditi uživanje in gojenje stročnic...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: KIS - Kmetijski inštitut Slovenije
 • eu-citizen.science

Projekt proučuje možnosti uveljavitve in širjenja laične podpore za izboljšanje celostne oskrbe kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo. Prostovoljna laična podpora lahko bistveno prispeva k vseživljenjski...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDL - Zdravstveni dom Ljubljana

Skip to content