Republika Slovenija

S projektom so slušateljice želele predstaviti pojem mize in njen globlji pomen, ki ga morda nosi za posameznika, osebne zgodbe in zanimivosti. Predvsem pa vsaka...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

Glavni namen projekta je promocija pristopa Citizen Science za spodbujanje interdisciplinarnosti, aktivnega državljanstva in humanitarnosti, predvsem med mladimi. Glavni cilj je bil razviti model projektov...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize

Projekt želi animirati in združiti vse lokalne raziskovalne kapacitete in energije brez omejevanja na posamezno stroko. Začetna faza projekta se je zaključila z izdajo zbornika...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven, aktiven (pogojno), neaktiven, planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: geografija, jeziki in književnosti, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: MDŽ - Muzejsko društvo Žiri

Projekt Slovensko leposlovje na Wikiviru namerava na splet postaviti celotno slovensko leposlovje v javni lasti: knjige, rokopise, objave v časnikih in časopisih. Besedila jemlje iz...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: jeziki in književnosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDSDS - Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

“Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu (ZnC)” je akcija, s katero raziskovalci prispevajo k zavedanju pomena znanosti za gospodarstvo in družbo. Znanstveniki v...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, družbene vede, ekologija in varstvo okolja, fizika in astronomija, geografija, jeziki in književnosti, medicina in zdravstvene vede, pravo, psihologija in pedagogika, umetnost, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: SATENA - Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Aplikacijo SRNA sta razvili Univerza na Primorskem in Lovska zveza Slovenije v okviru projekta Step Change https://stepchangeproject.eu/. S to aplikacijo lahko beležite prostoživeče živali, ki...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: UP - Univerza na Primorskem

KonS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je odprta in razvijajoča se struktura, ki si prizadeva vzpostaviti povezave med skupnostmi, institucijami znanja, raziskovalnimi središči in...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: umetnost
 • NOSILEC PROJEKTA: KP - KonS Platforma

Tujerodni vedež je spletna platforma, ki je namenjena izmenjavi izkušenj o različnih metodah obvladovanja tujerodnih vrst. Tujerodne vrste lahko odstranjujemo na različne načine, ki so...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: GIS - Gozdarski inštitut Slovenije

Portal Sporoči vrsto je namenjen vsem, ki želite aktivno sodelovati pri odkrivanju in ohranjanju narave. Vabimo vas, da opažanja nekaterih izbranih vrst Natura 2000 zabeležite...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

V projektu LIFE BOBER skušajo raziskovalci ugotoviti razširjenost bobra v Sloveniji. Zato zbirajo podatke o sledovih bobrovih dejavnosti. Vabijo vas, da svoja opažanja o prisotnosti...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LUTRA

STRAN 1 OD 3
Skip to content