Republika Slovenija

Projekt Pru čmru je namenjen zbiranju podatkov o opažanjih čmrljih matic. Kako vemo, ali je čmrlj matica? Vsi čmrlji zgodaj spomladi so matice. Z akcijo...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Čmrljica – slovensko društvo za varstvo opraševalcev

Atlas obsega temeljne podatke o naravnih nevarnostih in naravnih nesrečah v Sloveniji. Obsega podatke o zgodovinskih naravnih nesrečah, snežnih plazovih, poplavah, zemeljskih plazovih, potresih, gozdnih...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: geografija
 • NOSILEC PROJEKTA: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

V akciji Živo podzemlje vabimo posameznike in javnost, da nam sporočajo informacije o opažanjih podzemnih živali in/ali drugih živali v podzemnih habitatih (npr. jamah), preko...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Skupina za speleobiologijo, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • eu-citizen.science

Enakovredna udeležba žensk je ključna za vzdržen mir in trajnostni (tudi gospodarski) razvoj. Zaradi čedalje hujših naravnih nesreč in drugih groženj je enakovredna udeležba žensk...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekonomske vede, pravo
 • NOSILEC PROJEKTA: UL PF - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Gre za zbiranje opažanj povoženih živalih vseh vrst preko telefonske aplikacije iNaturalist. Predvsem pa se osredotočamo na opažanje povoženih ježev*. KAKO SODELOVATI Opažanja lahko prispevate,...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM - Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov
 • eu-citizen.science

Register divjih odlagališč je inovativno orodje, ki prispeva k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije. Register z več kot 15.000 lokacijami...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Društvo Ekologi brez meja

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen na nekem območju krepi lokalno...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: GKFB - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
 • eu-citizen.science

Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

S projektom so slušateljice želele predstaviti pojem mize in njen globlji pomen, ki ga morda nosi za posameznika, osebne zgodbe in zanimivosti. Predvsem pa vsaka...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

Glavni namen projekta je promocija pristopa Citizen Science za spodbujanje interdisciplinarnosti, aktivnega državljanstva in humanitarnosti, predvsem med mladimi. Glavni cilj je bil razviti model projektov...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize

STRAN 1 od 4
Skip to content