Republika Slovenija

Enakovredna udeležba žensk je ključna za vzdržen mir in trajnostni (tudi gospodarski) razvoj. Zaradi čedalje hujših naravnih nesreč in drugih groženj je enakovredna udeležba žensk...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekonomske vede, pravo
 • NOSILEC PROJEKTA: UL PF - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Gre za zbiranje opažanj povoženih živalih vseh vrst preko telefonske aplikacije iNaturalist. Predvsem pa se osredotočamo na opažanje povoženih ježev*. KAKO SODELOVATI Opažanja lahko prispevate,...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM - Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov

Register divjih odlagališč je inovativno orodje, ki prispeva k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije. Register z več kot 15.000 lokacijami...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: Društvo Ekologi brez meja

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen na nekem območju krepi lokalno...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: GKFB - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

S projektom so slušateljice želele predstaviti pojem mize in njen globlji pomen, ki ga morda nosi za posameznika, osebne zgodbe in zanimivosti. Predvsem pa vsaka...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

Glavni namen projekta je promocija pristopa Citizen Science za spodbujanje interdisciplinarnosti, aktivnega državljanstva in humanitarnosti, predvsem med mladimi. Glavni cilj je bil razviti model projektov...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, medicina in zdravstvene vede
 • NOSILEC PROJEKTA: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize

Projekt želi animirati in združiti vse lokalne raziskovalne kapacitete in energije brez omejevanja na posamezno stroko. Začetna faza projekta se je zaključila z izdajo zbornika...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven, aktiven (pogojno), neaktiven, planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: geografija, jeziki in književnosti, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: MDŽ - Muzejsko društvo Žiri

Projekt Slovensko leposlovje na Wikiviru namerava na splet postaviti celotno slovensko leposlovje v javni lasti: knjige, rokopise, objave v časnikih in časopisih. Besedila jemlje iz...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: jeziki in književnosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZDSDS - Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

“Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu (ZnC)” je akcija, s katero raziskovalci prispevajo k zavedanju pomena znanosti za gospodarstvo in družbo. Znanstveniki v...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, družbene vede, ekologija in varstvo okolja, fizika in astronomija, geografija, jeziki in književnosti, medicina in zdravstvene vede, pravo, psihologija in pedagogika, umetnost, umetnostna zgodovina, zgodovina in domoznanstvo
 • NOSILEC PROJEKTA: SATENA - Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

STRAN 1 od 4
Skip to content