Republika Slovenija

V projektu LIFE BEAVER (LIFE BOBER): Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami želijo raziskovalci strokovno in laično javnost ozavestiti o pomenu in koristih bobra,...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LUTRA

Mala mokrišča so v alpski regiji v zadnjih letih kot del modre infrastrukture doživljala velike pritiske – uničevanje, spreminjanje režimov, neustrezno upravljanje. Ti pogosto spregledani...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Zavod za varstvo narave zbira podatke o hroščih. Vabijo vas, da se jim pri tem pridružite. Hrošči predstavljajo najštevilčnejšo skupino žuželk, v svetovnem merilu je...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

V zadnjih letih v Sloveniji tudi pozimi opažamo vse več belih štorkelj. Pojav, ki je še pred dvajsetimi leti veljal kot nekakšna »anomalija« sedaj postaja...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Cianobakterije so posebna skupina bakterij, ki izvajajo fotosintezo (reakcijo, pri kateri se v okolje sprošča kisik). To jim omogočajo različna fotosintetska barvila, ki jim dajejo...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

Raziskava o uporabi mobilnih aplikacij na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine je nastala v okviru projekta Zaščita bronastih spomenikov...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, umetnostna zgodovina
 • NOSILEC PROJEKTA: InnoRenew CoE

Projekt Howling predstavlja osnovo za dolgoročno spremljanje populacije volkov v Sloveniji. S sodelovanjem društvo prispeva pomemben drobec v mozaik aktivnosti, ki so potrebne za ohranitev...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM

S projektom smo vzpostavili sistem množičnega zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk v Sloveniji z uporabo novih tehnologij...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: RZS - Ribiška zveza Slovenije

V projektu MEJ-MO JIH! smo se osredotočili na ozaveščanje o pomenu varovanja mejic in lokalnih mokrišč za prilagajanje rastlinskih in živalskih vrst podnebnim spremembam –...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo

»Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«. Osrednji cilj projekta je bil...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo

STRAN 2 od 3
Skip to content