Republika Slovenija

Aplikacijo SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) so razvili slovenski raziskovalci v sklopu mednarodnega projekta Step Change in je namenjena vsem, ki želite aktivno...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: UP - Univerza na Primorskem

KonS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je odprta in razvijajoča se struktura, ki si prizadeva vzpostaviti povezave med skupnostmi, institucijami znanja, raziskovalnimi središči in...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: umetnost
 • NOSILEC PROJEKTA: KP - KonS Platforma

Tujerodni vedež je spletna platforma, ki je namenjena izmenjavi izkušenj o različnih metodah obvladovanja tujerodnih vrst. Tujerodne vrste lahko odstranjujemo na različne načine, ki so...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: GIS - Gozdarski inštitut Slovenije

Portal Sporoči vrsto je namenjen vsem, ki želite aktivno sodelovati pri odkrivanju in ohranjanju narave. Vabimo vas, da opažanja nekaterih izbranih vrst Natura 2000 zabeležite...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

V projektu LIFE BEAVER (LIFE BOBER): Življenje z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami želijo raziskovalci strokovno in laično javnost ozavestiti o pomenu in koristih bobra,...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LUTRA

Mala mokrišča so v alpski regiji v zadnjih letih kot del modre infrastrukture doživljala velike pritiske – uničevanje, spreminjanje režimov, neustrezno upravljanje. Ti pogosto spregledani...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Zavod za varstvo narave zbira podatke o hroščih. Vabijo vas, da se jim pri tem pridružite. Hrošči predstavljajo najštevilčnejšo skupino žuželk, v svetovnem merilu je...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

V zadnjih letih v Sloveniji tudi pozimi opažamo vse več belih štorkelj. Pojav, ki je še pred dvajsetimi leti veljal kot nekakšna »anomalija« sedaj postaja...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Cianobakterije so posebna skupina bakterij, ki izvajajo fotosintezo (reakcijo, pri kateri se v okolje sprošča kisik). To jim omogočajo različna fotosintetska barvila, ki jim dajejo...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

Raziskava o uporabi mobilnih aplikacij na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine je nastala v okviru projekta Zaščita bronastih spomenikov...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: arhitektura in urbanizem, ekologija in varstvo okolja, umetnostna zgodovina
 • NOSILEC PROJEKTA: InnoRenew CoE

STRAN 2 od 4
Skip to content