Republika Slovenija

Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji načrtno uvaja podnebne cilje in vsebine v slovenski izobraževalni sistem – od predšolske vzgoje...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekologija in varstvo okolja, psihologija in pedagogika
 • NOSILEC PROJEKTA: ACRS - Andragoški center republike Slovenije

Podatki, ki jih raziskovalci skupaj z občanskimi raziskovalci zbirajo o pomladanskem jegliču, pomagajo pri razumevanju, kakšne so ugodne razmere za pomladanski jeglič in druge travniške...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: UL BV - Univerza v Ljubljani, Botanični vrt

Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LA - Life Artemis

»Progasti gož, ki doseže tudi do dva metra in pol, je nestrupen in ljudem povsem nenevaren – celo koristen, saj se hrani z mišmi in...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

Od leta 2020 poteka vseevropska naloga projekta Plastic Pirates zajemanje teh odpadkov na rečnih bregovih in v bližini vodnih teles. Z zbiranjem plastičnih odpadkov in...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

Cilj projekta BioBlitz« ali tudi »Biodiversity Day« je, da se v enem dnevu (24 urah) na omejenem območju popiše čim večje število vrst flore in...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven, planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo

Partnerji projekta DDI (Digitalni dediščinski inkubator), so prepričani, da je kulturna dediščina izjemen, a še ne dovolj prepoznan razvojni kapital družbe, ki nudi priložnosti na...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: umetnostna zgodovina
 • NOSILEC PROJEKTA: MJU - Ministrstvo za javno upravo

V okviru Noči raziskovalcev 2022/2023 poteka projekt občanske znanosti, v katerem bodo udeleženci s pomočjo rastlin ugotavljali lastnosti o zemlji v katerih so posajene. V...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: HE - Hiša eksperimentov

Vsako zimo v okviru akcije Ptice okoli nas istočasno in na enak način preštejemo ptice v okolici doma. Akcija je odlična priložnost, da bolje spoznamo...

 • STATUS PROJEKTA: planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

STRAN 3 od 3
Skip to content