Republika Slovenija

Projekt Howling predstavlja osnovo za dolgoročno spremljanje populacije volkov v Sloveniji. S sodelovanjem društvo prispeva pomemben drobec v mozaik aktivnosti, ki so potrebne za ohranitev...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven (pogojno)
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: DINARICUM

S projektom smo vzpostavili sistem množičnega zbiranja podatkov o redkih, ogroženih in tujerodnih vrstah rib, potočnih rakov in školjk v Sloveniji z uporabo novih tehnologij...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: RZS - Ribiška zveza Slovenije

V projektu MEJ-MO JIH! smo se osredotočili na ozaveščanje o pomenu varovanja mejic in lokalnih mokrišč za prilagajanje rastlinskih in živalskih vrst podnebnim spremembam –...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo

»Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene« je nadaljevanje aktivnosti projektov »Ujemite naravo!« in »Invazivke nikoli ne počivajo«. Osrednji cilj projekta je bil...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo

Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji načrtno uvaja podnebne cilje in vsebine v slovenski izobraževalni sistem – od predšolske vzgoje...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: družbene vede, ekologija in varstvo okolja, psihologija in pedagogika
 • NOSILEC PROJEKTA: ACRS - Andragoški center republike Slovenije

Podatki, ki jih raziskovalci skupaj z občanskimi raziskovalci zbirajo o pomladanskem jegliču, pomagajo pri razumevanju, kakšne so ugodne razmere za pomladanski jeglič in druge travniške...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: UL BV - Univerza v Ljubljani, Botanični vrt

Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: LA - Life Artemis

»Progasti gož, ki doseže tudi do dva metra in pol, je nestrupen in ljudem povsem nenevaren – celo koristen, saj se hrani z mišmi in...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

Od leta 2020 poteka vseevropska naloga projekta Plastic Pirates zajemanje teh odpadkov na rečnih bregovih in v bližini vodnih teles. Z zbiranjem plastičnih odpadkov in...

 • STATUS PROJEKTA: neaktiven
 • ZNANSTVENO PODROČJE: ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo

Cilj projekta BioBlitz« ali tudi »Biodiversity Day« je, da se v enem dnevu (24 urah) na omejenem območju popiše čim večje število vrst flore in...

 • STATUS PROJEKTA: aktiven, planiran
 • ZNANSTVENO PODROČJE: biologija in druge bioznanosti, ekologija in varstvo okolja
 • NOSILEC PROJEKTA: HD - Herpetološko društvo

STRAN 3 od 4
Skip to content