Prosimo vas za izpolnitev/delitev ankete ki jo izvajajo v okviru EU projekta DANUBE4all, v katerem so GWP CEE partner in ki ima med drugimj cilje omogociti vkljucitev javnosti v razlicne aktivnosti v zvezi z restavracijo rek v porecju Donave in njenih pritokov.

Anketa je odprta do 17. Julija. Link do ankete

Z anketo zelijo identificirati organizacije in aktivnosti, ki se nanasajo na splosno populacijo v porecju Donave in pritokov; in percepcijo konceptov kot so “co-creation”,  “art in science”; “citizen science”… več

Informativna slika Ljudje in Donava anketa; vir: forms.office.com
Skip to content