Delovne skupine

 

Če želite sodelovati, pošljite sporočilo na andreja.vovk-iskric@mklj.si

DS za pripravo nacionalnega dogodka občanske znanosti

Skupina je zadolžena za zasnovo in izvedbo letnega dogodka v skladu z Akcijskim načrtom za Odprto znanost RRIS 2030. Namen dogodka je povezovanje domačih deležnikov, spodbujanje izmenjave dobrih praks iz tujine in krepitev mednarodne mreže sodelovanja. Letošnji dogodek, ki se bo odvil 15. novembra, bo razdeljen na dva dela: skupne aktivnosti in predstavitve projektov. Ob tem bo potekal tudi mednarodni segment z gostujočimi predavatelji. Dogodek je namenjen širši publiki.

DS za pripravo priročnika o občanski znanosti

Skupina se osredotoča na pregled in optimizacijo vsebine priročnika, ki bo objavljen s sodelovanjem celotne mreže. Priročnik je namenjen vsem zainteresiranim za občansko znanost, še posebej tistim brez preteklih izkušenj. Predstavljeni so koraki za načrtovanje in izvedbo projektov. Dostopen bo tudi v tiskani obliki.

DS za sodelovanje knjižnic

Skupina raziskuje možnosti sodelovanja med različnimi knjižnicami in njihovo vlogo v projektih občanske znanosti, ter spodbuja medsebojno sodelovanje med njimi.

DS za oblikovanje strategije razvoja mreže

Skupina se osredotoča na izdelavo agende, ki bo osnova za usposabljanje in vključevanje različnih deležnikov, kot so profesionalni raziskovalci in knjižničarji. Njihovi cilji vključujejo vzpostavitev kataloga kompetenc, usposabljanje in trajni sistem za povečanje znanstvene pismenosti ter iskanje novih možnosti sodelovanja.

DS za promocijo

Skupina pripravlja različna promocijska gradiva, kot so plakati in zloženke, z namenom informiranja širše publike, predvsem tistih, ki ne uporabljajo digitalnih medijev.

ZAPISNIKI:

1. srečanje

2. srečanje

3. srečanje

4. srečanje

Dekorativna slika; Circle the Reptiles, od Twisty Noodle iz Pinterest

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content