Infrastruktura

 

Seznam infrastrukture zajema različne naprave, inštrumente, storitve in prostore, ki jih partnerske organizacije nudijo za izvajanje projektov občanske znanosti. To so na primer različni merilni inštrumenti, ki si jih je možno izposoditi, laboratorij in delavnice, kjer je mogoče izvajati delo na projektu, prostori za sestanke in predstavitve, dostop do literature, programske opreme in različna svetovanja. Večina omenjene infrastrukture je projektom občanske znanosti na voljo brezplačno, v nekaterih primerih pa je uporaba vezana na članarino (npr. knjižnice) ali na določene manjše stroške (npr. priprava inštrumenta in podobno). Če imate na voljo kakšno od opisanih vrst infrastrukture in ste jo pripravljeni (vsaj občasno) dati na voljo za potrebe občanske znanosti, vas vabimo, da nas kontaktirate in postanete partner Mreže občanske znanosti.

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Centralna tehniška knjižnica je največja knjižnica za področja tehnike v Sloveniji, s svojim delovanjem pa je del slovenske znanstvenoraziskovalne infrastrukture.

Občanskim raziskovalcem za svoje delo ponuja sledečo infrastrukturo, ki je za občanske raziskovalce brezplačna:

 • brezplačno vpisnino v knjižnico za tri občanske raziskovalce ene raziskave,
 • dostop do informacijskih virov v skladu z licenčnimi pogoji (dostop do tiskane in e-literature),
 • svetovanje pri načrtovanju občanske raziskave,
 • svetovanje pri izdelavi načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki,
 • informacijsko svetovanje informacijskih specialistov za tehniko in naravoslovje,
 • bibliografska obdelava rezultatov raziskave,
 • storitve repozitorija DiRROS,
 • storitve učne delavnice,
 • prostor za sestanke,
 • promocija raziskav.

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani je Til Mlakar (til.mlakar@ctk.uni-lj.si, 01 2003 416).

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Goriška knjižnica je osrednja območna knjižnica Goriške regije. Je splošna knjižnica, močno povezana s prebivalci širše lokalne skupnosti (tudi v zamejstvu) ter z različnimi deležniki s področja kulture.

Občanskim raziskovalcem za svoje delo ponuja sledečo infrastrukturo, ki je za občanske raziskovalce brezplačna:

 • brezplačna članarina za enega občanskega raziskovalca ene raziskave,
 • dostop do spletnih informacijskih virov (E-viri, ki jih ponuja knjižnica – Goriška knjižnica Franceta Bevka (gkfb.si),
 • strokovna pomoč pri iskanju informacijskih virov in podatkov za potrebe raziskave,
 • delovno mesto opremljeno z računalniško opremo za enega občanskega raziskovalca,
 • prostor za delo ter za sestanke,
 • storitve 3D tiskanja ter 3D skeniranja,
 • promocija raziskav in projektov občanske znanosti.

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica je Saša Vidmar (sasa.vidmar@gkfb.si, 05 33 09 104)

Knjižnica Andragoškega centra Slovenije

Knjižnica Andragoškega centra Slovenije je osrednja specialna knjižnica za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Povezuje se z drugimi specialnimi knjižnicami Sekcije za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ter visokošolsko knjižnico na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete UL (OHK).

Občanskim raziskovalcem ponuja:

 • brezplačno članstvo,
 • izposojo gradiva za mesec dni z možnostjo podaljšanja,
 • strokovno pomoč pri iskanju informacijskih virov, podatkov in gradiva za področje raziskovanja,
 • svetovanje pri uporabi gradiva, objavljenega v Digitalni bralnici (https://www.acs.si/digitalna-bralnica/),
 • promocijo raziskav in projektov občanske znanosti.

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije je Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si, 01 5842 575)

Mestna knjižnica Kranj

Mestna knjižnica Kranj je splošna knjižnica, ki s svojo dejavnostjo stremi k napredku v svojem širšem okolju, povezuje prebivalce, ustanove in druge akterje v družbi, je generator številnih projektov in ima široko razpredeno mrežo uporabnikov. Z vsem naštetim postaja vse močnejši dejavnik napredka in je lahko velik potencial za promocijo, širjenje in udejanjanje občanske znanosti.

Kot center občanske znanosti lokalnim raziskovalcem za svoje delo ponuja naslednjo infrastrukturo in storitve:

 • dostop do tiskanih in e-informacijskih virov, dostopnih v ali preko knjižnice,– svetovanje za sodelovanje v občanskem raziskovanju,
 • strokovno pomoč pri iskanju informacijskih virov, podatkov in gradiva za potrebe raziskav,
 • mesta, opremljena z računalniško opremo,
 • prostore za sestanke in skupinsko delo ter dvorano za večje dogodke,
 • promocijo občanske znanosti na spletni strani MKK in družbenih omrežjih MKK,
 • storitve tiskanja in skeniranja za potrebe raziskav po veljavnem ceniku MKK,
 • enemu raziskovalcu v raziskovalni skupini, ki bo uporabljala knjižnično infrastrukturo, nudimo za čas projekta brezplačno članarino.

Kontaktna oseba za informacije o uporabi infrastrukture v namene občanske znanosti v Mestni knjižnici Kranj je Nina Svetelj (nina.svetelj@mkk.si, 040 416 770)

IZUM - Institut informacijskih znanosti

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je javni infrastrukturni zavod, ki je opredeljen kot knjižnični informacijski servis, obenem pa predstavlja informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja.

IZUM občanskim raziskovalcem v določenem dogovorjenem obsegu zagotavlja:

 • svetovanje ob začetku sodelovanja v občanskem raziskovanju, svetovanje pri načrtovanju občanske raziskave,
 • strokovna pomoč pri iskanju virov in pomoč pri iskanju podatkov za potrebe raziskave (informacijsko svetovanje),
 • dostop do tiskanih in e-virov (dostop do tujih virov, v skladu z licenčnimi pogoji, v dogovorjenem obsegu tudi storitev medknjižnične izposoje),
 • delovno mesto, opremljeno z računalniško opremo za enega občanskega raziskovalca,
 • prostor za delo in sestanke,
 • storitve skeniranja in tiskanja,
 • bibliografsko obdelavo rezultatov raziskave,
 • promocijo projekta, raziskave in rezultatov na IZUM-ovih družbenih medijih,
 • veliko dvorano za večje dogodke.

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Institutu informacijskih znanosti je dr. Renata Zadravec Pešec (renata.zadravec@izum.si, 02 25 20 331)

Mestna knjižnica Ljubljana

Mestna knjižnica Ljubljana je največja splošna knjižnica v Sloveniji ter najbolj omrežena kulturna ustanova v Mestni občini Ljubljana. Kot osrednja območna knjižnica koordinira, povezuje in usmerja delo splošnih knjižnic v regiji. Z uvajanjem drznih in inovativnih praks na področju kulture in izobraževanja izboljšuje družbeni položaj prebivalcev Slovenije in krepi mednarodno prepoznavnost slovenskih knjižnic.

Občanskim raziskovalcem ponuja naslednjo infrastrukturo:

 • strokovna pomoč pri iskanju informacijskih virov in podatkov za potrebe raziskav,
 • dostop do tiskanih in elektronskih informacijskih virov, ki so na voljo v knjižnici ali preko oddaljenega dostopa,
 • brezplačna letna članarina za enega občanskega raziskovalca v okviru posameznega projekta,
 • storitve 3d tiskanja in 3d skeniranja,
 • prostor za sestanke in izobraževanja,
 • računalniško učilnico za izobraževanja,
 • delovna mesta opremljena z računalniško opremo,
 • dvorano za večje dogodke,
 • promocija projektov občanske znanosti in pomoč pri diseminaciji končnih izsledkov raziskav.

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Mestni knjižnici Ljubljana je Andreja Vovk Iskrić (andreja.vovk-iskric@mklj.si)

Dekorativna slika; Lab testing infrastructure,logo iz innovation to impact.org

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content