Infrastruktura

 

Seznam infrastrukture zajema različne naprave, inštrumente, storitve in prostore, ki jih partnerske organizacije nudijo za izvajanje projektov občanske znanosti. To so na primer različni merilni inštrumenti, ki si jih je možno izposoditi, laboratorij in delavnice, kjer je mogoče izvajati delo na projektu, prostori za sestanke in predstavitve, dostop do literature, programske opreme in različna svetovanja. Večina omenjene infrastrukture je projektom občanske znanosti na voljo brezplačno, v nekaterih primerih pa je uporaba vezana na članarino (npr. knjižnice) ali na določene manjše stroške (npr. priprava inštrumenta in podobno). Če imate na voljo kakšno od opisanih vrst infrastrukture in ste jo pripravljeni (vsaj občasno) dati na voljo za potrebe občanske znanosti, vas vabimo, da nas kontaktirate in postanete partner Mreže občanske znanosti.

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Centralna tehniška knjižnica je največja knjižnica za področja tehnike v Sloveniji, s svojim delovanjem pa je del slovenske znanstvenoraziskovalne infrastrukture.

Občanskim raziskovalcem za svoje delo ponuja sledečo infrastrukturo, ki je za občanske raziskovalce brezplačna:

– brezplačno vpisnino v knjižnico za tri občanske raziskovalce ene raziskave,
– dostop do informacijskih virov v skladu z licenčnimi pogoji (dostop do tiskane in e-literature)
– svetovanje pri načrtovanju občanske raziskave
– svetovanje pri izdelavi načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki
– informacijsko svetovanje informacijskih specialistov za tehniko in naravoslovje
– bibliografska obdelava rezultatov raziskave
– storitve repozitorija DiRROS
– storitve učne delavnice.
– prostor za sestanke
– promocija raziskav

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani je Til Mlakar (til.mlakar@ctk.uni-lj.si, 01 2003 416).

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Goriška knjižnica je osrednja območna knjižnica Goriške regije. Je splošna knjižnica, močno povezana s prebivalci širše lokalne skupnosti (tudi v zamejstvu) ter z različnimi deležniki s področja kulture.

Občanskim raziskovalcem za svoje delo ponuja sledečo infrastrukturo, ki je za občanske raziskovalce brezplačna:

– brezplačna članarina za enega občanskega raziskovalca ene raziskave.
– dostop do spletnih informacijskih virov (E-viri, ki jih ponuja knjižnica – Goriška knjižnica Franceta Bevka (gkfb.si).
– strokovna pomoč pri iskanju informacijskih virov in podatkov za potrebe raziskave.
– delovno mesto opremljeno z računalniško opremo za enega občanskega raziskovalca.
– prostor za delo ter za sestanke.
– storitve 3D tiskanja ter 3D skeniranja.
– promocija raziskav in projektov občanske znanosti.

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica je Saša Vidmar (sasa.vidmar@gkfb.si, 05 33 09 104)

Knjižnica Andragoškega centra Slovenije

Knjižnica Andragoškega centra Slovenije je osrednja specialna knjižnica za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Povezuje se z drugimi specialnimi knjižnicami Sekcije za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ter visokošolsko knjižnico na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete UL (OHK).

Občanskim raziskovalcem ponuja:

– brezplačno članstvo,
– izposojo gradiva za mesec dni z možnostjo podaljšanja,
– strokovno pomoč pri iskanju informacijskih virov, podatkov in gradiva za področje raziskovanja,
– svetovanje pri uporabi gradiva, objavljenega v Digitalni bralnici (https://www.acs.si/digitalna-bralnica/),
– promocijo raziskav in projektov občanske znanosti.

Kontaktna oseba za uporabo infrastrukture v okviru občanskih raziskav v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije je Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si, 01 5842 575)

Dekorativna slika; Lab testing infrastructure,logo iz innovation to impact.org

Kontaktni podatki CTK

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

obcanskaznanost@ctk.uni-lj.si 

Tel: 01 2003 416 (Til Mlakar)

Skip to content